SuperJuniorM

Wǒ Tǐng Nǐ (我挺你) Stand Up ลุกขึ้นสู้ - Super Junior M (Ost.Saving General Yang)

 

 

 

Lyrics

 

们交情 不需要谁来证明

wǒ men jiāo qíng  bù xū yào shuí lái zhèng míng 

หว่อ เมิน เจียว ฉิง  ปู้ ซวี เหย้า สุย ไหลเจิ้ง หมิง

มิตรภาพของพวกเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาพิสูจน์ยืนยัน