LiSheng

Shǎ Shǎ Ài Nǐ (傻傻爱你) Silly Love You รักเธออย่างโง่โง่ - Li Sheng

 

 

Lyrics

 

*黄的照片甜的笑容 你的温柔让人沸腾

huáng de zhào piàn tián de xiào róng  nǐ de wēn róu ràng rén fèi téng

หวง เตอะ เจ้า เพี่ยน เถียน เตอะ เสี้ยว หยง หนี่ เตอะ เวิน โหรว ร่าง เหริน เฟ่ย เถิง

รูปถ่ายที่เหลืองเก่ารอยยิ้มอันแสนหวานความอ่อนโยนของเธอทำให้คนสดใสมีชีวิตชีวา