JPM

Believe in Love เชื่อในรัก - JPM

posted on 29 Dec 2012 12:03 by lovelyricslikesongs in JPM, TaiwanSongs

Xiāng Xìn Ài (相信) Believe in Love เชื่อในรัก - JPM

 

 

 

Lyric

 

*如果真的有机会(机会) 让你许个心愿(心愿) 

rú guǒ zhēn de yǒu jī huì(jī huì)  néng ràng nǐ xǔ gè xīn yuàn(xīn yuàn)

หยู กั่ว เจิน เตอะ โหย่ว จี ฮุ่ย(จี ฮุ่ย)  เหนิง ร่าง หนี สวี่ เก้อ ซิน ย่วน(ซิน ย่วน)

ถ้าหากมีโอกาสจริง ๆ สามารถให้พรตามที่เธอปรารถนาได้

 

你会想变成谁 想要赚多少钱

nǐ huì xiǎng biàn chéng shuí  xiǎng yào zhuàn duō shǎo qián 

หนี่ ฮุ่ย เสี่ยง เปี้ยน เฉิง สุย  เสี่ยง เหย้า จ้วน  ตัว เส่า เฉียน

เธออาจจะอยากเปลี่ยนเป็นใครต่อใคร อยากจะหาเงินให้ได้มาก ๆ

 

还是想过开心点()

hái shì xiǎng guò kāi xīn diǎn(diǎn)

ไห ซื่อ เสี่ยง กั้ว ไค ซิน เตี่ยน(เตี่ยน)

หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขสักหน่อย

 

别觉得你不完美(完美) 别花时间羡慕谁()

bié jué de nǐ bù wán měi(wán měi)  bié huā shí jiān xiàn mù shuí(shuí)

เปี๋ย เจว๋ เตอะ หนี่ ปู้ หวาน เหม่ย(หวาน เหม่ย)  เปี๋ย ฮวา สือ เจียน เซี่ยน มู่ สุย(สุย)

อย่ารู้สึกว่าตัวเธอเองไม่เพอร์เฟค อย่าเสียเวลาไปอิจฉาใครต่อใคร

 

相信你的&#