ArielLin

Chi Bang (翅膀) Wing Of Love ปีกแห่งรัก - Ariel Lin Ost.In TIME With You

 

 

Lyrics

 

你终于勇敢 牵起我的手

nǐ zhōng yú yǒng gǎn  qiān qǐ wǒ de shǒu

หนี่ จง อวิ๋ หยง ก่าน  เชียน ฉี หว่อ เตอะ โส่ว

ในที่สุดเธอก็กล้าพอที่จะจับมือฉันขึ้นมา

 

你说你爱了我 好久 好久

nǐ shuō nǐ ài le wǒ  hǎo jiǔ  hǎo jiǔ

หนี่ ซัว หนี่