ArielLin

Chi Bang (翅膀) Wing Of Love ปีกแห่งรัก - Ariel Lin Ost.In TIME With You

 

 

Lyrics

 

你终于勇敢 牵起我的手

nǐ zhōng yú yǒng gǎn  qiān qǐ wǒ de shǒu

หนี่ จง อวิ๋ หยง ก่าน  เชียน ฉี หว่อ เตอะ โส่ว

ในที่สุดเธอก็กล้าพอที่จะจับมือฉันขึ้นมา

 

<