AngelaChang

OK Jump โอเคกระโดด - Angela Chang

posted on 27 Jan 2014 20:37 by lovelyricslikesongs in AngelaChang, TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

OK Bèng (OK ) OK Jump โอเคกระโดด - Angela Chang

 


Lyrics

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

为什么人类世界这么吵

wèi shén me rén lèi shì jiè zhè me chǎo 

เว่ย เสิน เมอะ เหริน เล้ย ซื่อ เจี้ย เจ้อ เมอะ เฉ่า

ทำไมมนุษย์ชาวโลกทะเลาะกันแบบนี้

 

太多的闲言闲语太无聊

tài duō de xián yán xián yǔ tài wú liáo

ไท่ ตัว เตอะ เสียน เหยียน เสียน อวิ่ ไท่ อู๋ เหลียว

เสียงลือเสียงเล่าอ้างช่างน่าเบื่อเหลือเกิน

 

在命运的圈套又哭又笑

zài mìng yùn de quān tào yòu kū yòu xiào 

ไจ้ มิ่ง วิ่น เตอะ เชวียน เท่า โย่ว คู โย่ว เสี้ยว

หลุมพรางของชะตากรรมมีทั้งร้องไห้และหัวเราะ

 

突然疯狂失控 谁也修不好

tū rán fēng kuáng shī kòng  shuí yě xiū bù hǎo

ทู หยาน เฟิง ขวง ซือ ค่ง  สุย เย่ ซิว ปู้ เห่า

ทันใดนั้นก็สูญเสียการควบคุมตัวเองอย่างบ้าระห่ำ ใครก็ช่วยซ่อมไม่ได้

 

当个机器人没烦恼 我不怕被打倒

dāng gè jī qì rén méi fán nǎo  wǒ bù pà bèi dǎ dǎo 

ตัง เก้อ จี ชี่ เหริน เหมย ฝาน เหน่า  หว่อ ปู๋ พ่า เป้ย ต๋า เต่า

เมื่อหุ่นยนต์ไม่ต้องกลุ้มใจ ฉันก็ไม่กลัวว่าจะถูกโค่นล้ม

 

务完成销毁就好

rèn wù wán chéng xiāo huǐ jiù hǎo

เริ่น อู้ หวาน เฉิง เซียว หุ่ย จิ้ว เห่า

ทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงก็พอแล้ว

 

*心破了洞 Doom Doom Doom OK Boom Boom

xīn pò le dòng Doom Doom Doom  OK bèng Boom Boom 

ซิน พั้ว เลอะ ต้ง ดูม ดูม ดูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

ใจขาดเป็นรู ดูม ดูม ดูม  โอเค กระโดด บูม บูม

 

你用爱去治疗 我的伤口

nǐ yòng ài qù zhì liáo  wǒ de shāng kǒu

หนี่ ย่ง อ้าย ชวี่ จื้อ เหลียว  หว่อ เตอะ ซาง โข่ว

เธอใช้ความรักไปรักษา  แผลใจของฉัน

 

觉痛 Toom Toom OK Boom Boom

gǎn jué tòng Toom Toom  OK bèng Boom Boom 

ก่าน เจว๋ ท่ง ตูม ตูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

รู้สึกเจ็บ ตูม ตูม  โอเค กระโดด บูม บูม

 

我需要你的时候 绝不迟到

wǒ xū yào nǐ de shí hòu  nǐ jué bù chí dào

หว่อ ซวี เหย้า หนี่ เตอะ สือ โฮ่ว  หนี่ เจว๋ ปู้ ฉือ เต้า

ตอนที่ฉันต้องการเธอ เธออย่าได้ชักช้าเชียว

 

给我拥抱 跟寂寞唱反 用温柔调配出特效药

gěi wǒ yōng bào  gēn jì mò chàng fǎn diào  yòng wēn róu diào pèi chū tè xiào yào

เก๋ย หว่อ ยง เป้า  เกิน จี้ มั่ว ช่าง ฝ่าน เตี้ยว  ย่ง เวิน โหรว เตี้ยว เพ่ย ชู เท่อ เสี้ยว เหย้า

กอดฉัน ร้องเพลงถอยหลังกับความเหงา ใช้ความอ่อนโยนจัดสรรออกมาเป็นยาวิเศษ

 

**心跳 Doom Doom Make Me Boom Boom Boom

xīn tiào dòng Doom Doom Make Me Boom Boom Boom

ซิน เที่ยว ต้ง ดูม ดูม เมค มี บูม บูม บูม

ใจเต้นแรง ดูม ดูม ทำให้ฉัน บูม บูม บูม

pinyin by loveserieslikesongs

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

爱情的因果循环不可考

ài qíng de yīn guǒ xún huán bù kě kǎo 

อ้าย ฉิง เตอะ ยิน กั่ว สวิน หวน ปู้ เขอ เข่า

เหตุและผลของความรักหมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่มีสูตรตายตัว

 

诺它总有一天会抛锚

chéng nuò tā zǒng yǒu yī tiān huì pāo máo

เฉิง นั้ว ทา จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน ฮุ่ย เพา เหมา

คำสัญญามักมีสักวันหนึ่งที่หยุดชะงัก

 

坏掉的东西就该丢掉

huài diào de dōng xi jiù gāi diū diào 

ไฮว่ เตี้ยว เตอะ ตง ซิ จิ้ว ไก ติว เตี้ยว

ของที่เสียก็ควรทิ้ง

 

你却不放弃坚持到最后一秒

nǐ què bù fàng qì jiān chí dào zuì hòu yī miǎo

หนี่ เชว่ ปู๋ ฟ่าง ชี่ เจียน ฉือ เต้า จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว

เธอไม่ควรยอมแพ้ต้องยืนหยัดให้ถึงวินาทีสุดท้าย

 

关掉我们失败预告 身体开始燃烧

guān diào wǒ men shī bài yù gào  shēn tǐ kāi shǐ rán shāo 

กวน เตี้ยว หว่อ เมิน ซือ ป้าย อวิ้ เก้า  เซิน ถี่ ไค สื่อ หยาน เซา

ปิดความล้มเหลวของเราสองล่วงหน้า ร่างกายเริ่มเผาไหม้

 

强的伤痕是骄傲

jué jiàng de shāng hén shì jiāo ào

เจว๋ เจี้ยง เตอะ ซาง เหิน ซื่อ เจียว เอ้า

รอยแผลเป็นของความดื้อรั้นคือความภาคภูมิใจ

 

ซ้ำ *, **

 

~~ 把武装都融掉 ~~ 凝聚眼泪多美好

AH~~ bǎ wǔ zhuāng dōu róng diào  AH~~ níng jù yǎn lèi duō měi hǎo 

อา~~ ป๋า อู่ จวง โตว หยง เตี้ยว  อา~~ หนิง จวี้ เหยี่ยน เล้ย ตัว เหมย เห่า

ปลดอาวุธให้เรียบร้อย น้ำตาที่เกาะตัวกันอยู่สวยงามมาก

 

~~ 护我要说到

AH~~ bǎo hù wǒ yào shuō dào  zuò dào

อา~~ เป่า ฮู่ หว่อ เหย้า ซัว เต้า  จั้ว เต้า

ปกป้องฉันเมื่อพูดได้ ก็ต้องทำได้

 

ซ้ำ *

 

心在跳 Doom Doom Doom OK Boom Boom

xīn zài tiào dòng Doom Doom  OK bèng Boom Boom 

ซิน ไจ้ เที่ยว ต้ง ดูม ดูม ดูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

ใจกำลังเต้นแรง ดูม ดูม ดูม  โอเค กระโดด บูม บูม

 

开始怕寂寞 开始做梦

wǒ kāi shǐ pà jì mò  kāi shǐ zuò mèng

หว่อ ไค สื่อ พ่า จี้ มั่ว  ไค สื่อ จั้ว เมิ่ง

ฉันเริ่มกลัวความเหงา เริ่มคิดเพ้อฝัน

 

觉痛 Toom Toom OK Boom Boom

gǎn jué tòng Toom Toom  OK bèng Boom Boom 

ก่าน เจว๋ ท่ง ตูม ตูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

รู้สึกเจ็บ ตูม ตูม  โอเค กระโดด บูม บูม

 

 

你需要我的时候 绝不迟到

nǐ xū yào wǒ de shí hòu  wǒ jué bù chí dào

หนี่ ซวี เหย้า หว่อ เตอะ สือ โฮ่ว  หว่อ เจว๋ ปู้ ฉือ เต้า

ตอนที่เธอต้องการฉัน ฉันไม่ชักช้าแน่

 

 

给你拥抱 跟世界唱反 遗憾中萃取出微笑

gěi nǐ yōng bào  gēn shì jiè chàng fǎn diào  cóng yí hàn zhōng cuì qǔ chū wēi xiào

เก๋ย หนี่ ยง เป้า  เกิน ซื่อ เจี้ย ช่าง ฝ่าน เตี้ยว  ฉง อี๋ ฮั่น จง ชุ่ย ฉวี่ ชู เวย เสี้ยว

กอดเธอ ร้องเพลงถอยหลังกับโลกใบนี้  รวบรวมความเสียใจสกัดออกมาเป็นรอยยิ้ม

 

爱跳动 Doom Doom  Make U Boom Boom Boom

ài tiào dòng Doom Doom  Make U Boom Boom Boom

อ้าย เที่ยว ต้ง ดูม ดูม  เมค ยู บูม บูม บูม

รักเต้นแรง ดูม ดูม  ทำให้เธอ บูม บูม บูม

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom Boom Boom

 

Boom Boom Boom

 

--> เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ของ Angela Chang ที่มีชื่อว่า Bandage เนื้อหาแปลกดี เพลงเพราะ ลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: Decca Records Taiwan

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ