Medals เหรียญรางวัล - Luhan

posted on 17 Jun 2016 19:24 by lovelyricslikesongs in ChineseSongs directory Entertainment, Asian

Xūn Zhāng (勋章) Medals เหรียญรางวัล - Luhan

 

 

 

Lyrics

 

故事开始在最初的那个梦中

gù shì kāi shǐ zài zuì chū de nà gè mèng zhōng

กู้ ซื่อ ไค สื่อ ไจ้ จุ้ย ชู เตอะ น่า เก้อ เมิ่ง จง

เรื่องราวเริ่มต้นตอนแรกในฝันนั้น

 

满天星光只因我而闪烁

mǎn tiān xīng guāng zhǐ yīn wǒ ér shǎn shuò

หม่าน เทียน ซิง กวง จื่อ ยิน หว่อ เอ๋อ ส่าน ซั่ว

ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับให้แต่ฉัน

 

我看到平凡的我也会有一刻 不普通

wǒ kàn dào píng fán de wǒ yě huì yǒu yī kè bù pǔ tōng

หว่อ คั่น เต้า ผิง ฝาน เตอะ หวอ เย่ ฮุ่ย โหย่ว อี๋ เค่อ ปู้ ผู่ ทง

ฉันเห็นตัวฉันเองที่ธรรมดาแต่ก็มีชั่วขณะที่ ไม่ปกติ

 

前方是未知 迎面是海风

qián fāng shì wèi zhī yíng miàn shì hǎi fēng

เฉียน ฟัง ซื่อ เว่ย จือ หยิง เมี่ยน ซื่อ ไห่ เฟิง

ข้างหน้าไม่รู้ อาจต้องปะทะกับลมทะเล

 

塞壬的歌会诱人忘记初衷

sāi rén de gē huì yòu rén wàng jì chū zhōng

ไซ เหริน เตอะ เกอ ฮุ่ย โย่ว เหริน ว่าง จี้ ชู จง

มีบางเพลงจะล่อให้คนลืมความมุ่งมาดปรารถนาในครั้งแรก

 

他们说每一个风浪 都能够淹没我

tā men shuō měi yī gè fēng làng dōu néng gòu yān mò wǒ

ทา เมิน ซัว เหม่ย อี๋ เก้อ เฟิง ล่าง โตว เหนิง โก้ว เยียน มั่ว หว่อ

พวกเขาพูดว่าคลื่นลมแต่ละลูก ล้วนสามารถกลืนกินฉันได้

 

*可我会像奥德修斯一样 朝着心中的方向

kě wǒ huì xiàng ÀoDéXiūSī yī yàng cháo zhe xīn zhōng de fāng xiàng

เขอ หว่อ ฮุ่ย เซี่ยง เอ้าเต๋อซิวซือ อี๋ ย่าง เฉา เจอะ ซิน จง เตอะ ฟัง เซี่ยง

แต่ฉันก็เหมือนเทพโอดิสซีอุส ที่มีจิตใจมั่นคง

 

哪怕众神会在彼岸阻挡 当我需要独自站在

nǎ pà zhòng shén huì zài bǐ àn zǔ dǎng dāng wǒ xū yào dú zì zhàn zài

หน่า พ่า จ้ง เสิน ฮุ่ย ไจ้ ปี่ อั้น จู๋ ต่าง ตัง หว่อ ซวี เหย้า ตู๋ จื้อ จ้าน ไจ้

ถึงแม้เหล่าทวยเทพจะมาขัดขวาง เมื่อฉันต้องการที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองให้ได้

 

远方的沙场 武器就是我紧握的梦想

yuǎn fāng de shā chǎng wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng

หย่วน ฟัง เตอะ ซา ฉ่าง อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

สนามรบอันยาวไกล อาวุธก็คือความฝันอันมุ่งมั่นของฉัน

 

而我受过的伤 都是我的勋章

ér wǒ shòu guò de shāng dōu shì wǒ de xūn zhāng

เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง โตว ซื่อ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

แต่บาดแผลที่ฉันได้รับ ล้วนเป็นเหรียญรางวัลของฉัน

pinyin by loveserieslikesongs

 

是谁说伟大才值得被歌颂

shì shuí shuō wěi dà cái zhí dé bèi gē sòng

ซื่อ สุย ซัว เหว่ย ต้า ไฉ จื๋อ เต๋อ เป้ย เกอ ซ่ง

ใครพูดกันนะว่าต้องยิ่งใหญ่จึงจะได้รับการสรรเสริญ

 

乘风破浪后也不会一定成功

chéng fēng pò làng hòu yě bù huì yī dìng chéng gōng

เฉิง เฟิง พั้ว ล่าง โฮ่ว เย่ ปู๋ ฮุ่ย อี๋ ติ้ง เฉิง กง

หลังจากฝ่าฝันอุปสรรคก็ไม่แน่ว่าจะประสบความสำเร็จ

 

生命只能向前 坚定信念的人都 是英雄

shēng mìng zhǐ néng xiàng qián jiān dìng xìn niàn de rén dōu shì yīng xióng

เซิง มิ่ง จื่อ เหนิง เซี่ยง เฉียน เจียน ติ้ง ซิ่น เนี่ยน เตอะ เหริน โตว ซื่อ ยิง โสวง

ชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไป คนที่มีศรัทธาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จึงจะเป็นวีรบุรุษ

 

ซ้ำ *

 

武器就是我紧握的梦想

wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng

อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

อาวุธก็คือความฝันอันมุ่งมั่นของฉัน

 

而我受过的伤 都是我的成长

ér wǒ shòu guò de shāng dōu shì wǒ de chéng zhǎng

เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง โตว ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง จ่าง

แต่บาดแผลที่ฉันได้รับ ล้วนเป็นการเติบโตของฉัน

 

Woo

 

我会像奥德修斯一样 朝着心中的方向

wǒ huì xiàng ÀoDéXiūSī yī yàng cháo zhe xīn zhōng de fāng xiàng

หว่อ ฮุ่ย เซี่ยง เอ้าเต๋อซิวซือ อี๋ ย่าง เฉา เจอะ ซิน จง เตอะ ฟัง เซี่ยง

ฉันก็เหมือนเทพโอดิสซีอุส ที่มีจิตใจมั่นคง

 

哪怕众神会在彼岸阻挡 当我需要独自站在

nǎ pà zhòng shén huì zài bǐ àn zǔ dǎng dāng wǒ xū yào dú zì zhàn zài

หน่า พ่า จ้ง เสิน ฮุ่ย ไจ้ ปี่ อั้น จู๋ ต่าง ตัง หว่อ ซวี เหย้า ตู๋ จื้อ จ้าน ไจ้

ถึงแม้เหล่าทวยเทพจะมาขัดขวาง เมื่อฉันต้องการที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองให้ได้

 

远方的沙场 武器就是我紧握的梦想

yuǎn fāng de shā chǎng wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng

หย่วน ฟัง เตอะ ซา ฉ่าง อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

สนามรบอันยาวไกล อาวุธก็คือความฝันอันมุ่งมั่นของฉัน

 

而我受过的伤 都是我的勋章

ér wǒ shòu guò de shāng dōu shì wǒ de xūn zhāng

เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง โตว ซื่อ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

แต่บาดแผลที่ฉันได้รับ ล้วนเป็นเหรียญรางวัลของฉัน

 

武器就是我紧握的梦想

wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng

อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

อาวุธก็คือความฝันอันมุ่งมั่นของฉัน

 

而我受过的伤 都是我的成长

ér wǒ shòu guò de shāng dōu shì wǒ de chéng zhǎng

เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง โตว ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง จ่าง

แต่บาดแผลที่ฉันได้รับ ล้วนเป็นการเติบโตของฉัน

 

不管明天的路有多漫长

bù guǎn míng tiān de lù yǒu duō màn cháng

ปู้ ก่วน หมิง เทียน เตอะ ลู่ โหย่ว ตัว ม่าน ฉาง

ไม่ว่าเส้นทางของวันพรุ่งนี้จะยาวไกลแค่ไหน

 

我再次起航 带着我的勋章

wǒ zài cì qǐ háng dài zhe wǒ de xūn zhāng

หว่อ ไจ้ ชื่อ ฉี่ หาง ไต้ เจอะ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

ฉันจะเริ่มต้นอีกครั้ง ไปพร้อมกับเหรียญรางวัลของฉัน

 

-->เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มล่าสุดของLuhan เพลงนี้ความหมายดี เพลงเพราะ ลองฟังกันดูนะครับwink

 

Credit: Luhan Studio

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หาก นำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 17 Jun 2016 19:24:41 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet