Màn Màn Zǒu (慢慢走) Walk Slowly ค่อยๆ เติมรัก - Zhou Zhou (Ost.Addiction)

 

 

 

Lyrics

 

*缓缓睁开睡久的眼 黑暗中亮起你的脸

huǎn huǎn zhēng kāi shuì jiǔ de yǎn hēi àn zhōng liàng qǐ nǐ de liǎn

หวน ห่วน เจิง ไค ซุ่ย จิ่ว เตอะ เหยี่ยน เฮย อั้น จง เลี่ยง ฉี หนี่ เตอะ เหลี่ยน

ค่อย ๆ ลืมตาหลังจากนอนหลับมายาวนาน แสงไฟส่องกระทบใบหน้าของเธอในความมืด

 

我不知该如何面对 这生活的突如其变

wǒ bù zhī gāi rú hé miàn duì zhè shēng huó de tū rú qí biàn

หว่อ ปู้ จือ ไก หยู เหอ เมี่ยน ตุ้ย เจ้อ เซิง หัว เตอะ ทู หยู ฉี เปี้ยน

ฉันไม่รู้ว่าควรเผชิญหน้าอย่างไร กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของชีวิต

 

我总想挣脱 不该属于我的手

wǒ zǒng xiǎng zhèng tuō bù gāi shǔ yú wǒ de shǒu

หวอ จ๋ง เสี่ยง เจิ้ง ทัว ปู้ ไก สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ โส่ว

ฉันอยากจะหลุดพ้น ไม่ควรอยู่ในมือของฉันเอง

 

你却抱紧我 说你在乎我 你背着我说起从前

nǐ què bào jǐn wǒ shuō nǐ zài hu wǒ nǐ bèi zhe wǒ shuō qǐ cóng qián

หนี่ เชว่ เป้า จิ๋น หว่อ ซัว หนี่ ไจ้ ฮุ หว่อ หนี่ เป้ย เจอะ หว่อ ซัว ฉี่ ฉง เฉียน

แต่เธอกลับกอดฉันไว้แน่น พูดว่าเธอแคร์ฉัน เธอแบกฉันอยู่แล้วพูดถึงเรื่องอดีต

 

一个人拖延着时间 我笑着听着你诉说

yī gè rén tuō yán zhe shí jiān wǒ xiào zhe tīng zhe nǐ sù shuō

อี๋ เก้อ เหริน ทัว เหยียน เจอะ สือ เจียน หว่อ เสี้ยว เจอะ ทิง เจอะ หนี่ ซู่ ซัว

คนหนึ่งคนถ่วงเวลาไว้ ฉันกำลังยิ้มกำลังฟังเธอบรรยายอารมณ์

 

眼前却模糊了一片 你拉起我曾犹豫不决的手

yǎn qián què mó hu le yī piàn nǐ lā qǐ wǒ céng yóu yù bù jué de shǒu

เหยี่ยน เฉียน เชว่ หมัว ฮุ เลอะ อี๋ เพี่ยน หนี่ ลา ฉี หว่อ เฉิง โหยว อวิ้ ปู้ เจว๋ เตอะ โส่ว

แต่ภาพต่อหน้ากลับพร่ามัว เธอดึงมือฉันที่เคยสับสนให้ขึ้นมา

 

向前慢慢走 一起慢慢走

xiàng qián màn màn zǒu yī qǐ màn màn zǒu

เซี่ยง เฉียน ม่าน ม่าน โจ่ว อี้ ฉี่ ม่าน ม่าน โจ่ว

ค่อย ๆ เดินไปข้างหน้า ค่อย ๆ เดินไปด้วยกัน

pinyin by loveserieslikesongs

 

**别总说我不懂 别总说我不痛

bié zǒng shuō wǒ bù dǒng bié zǒng shuō wǒ bù tòng

เปี๋ย จ่ง ซัว หว่อ ปู้ ต่ง เปี๋ย จ่ง ซัว หว่อ ปู๋ ท่ง

อย่าพูดว่าฉันไม่รู้ อย่าพูดว่าฉันไม่เจ็บ

 

风也吹过 我嘴角残留下温柔

fēng yě chuī guò wǒ zuǐ jiǎo cán liú xià wēn róu

เฟิง เย่ ชุย กั้ว หวอ จุ๋ย เจี่ยว ฉาน หลิว เซี่ย เวิน โหรว

ลมก็พัดเบา ๆ ทิ้งความอ่อนโยนไว้ที่ริมฝีปากของฉัน

 

别说你会继续陪我 我不说是我太过沉默

bié shuō nǐ huì jì xù péi wǒ wǒ bù shuō shì wǒ tài guò chén mò

เปี๋ย ซัว หนี่ ฮุ่ย จี้ ซวี่ เผย หว่อ หว่อ ปู้ ซัว ซื่อ หว่อ ไท่ กั้ว เฉิน มั่ว

อย่าพูดว่าเธอจะคอยอยู่เป็นเพื่อนฉันต่อไป ฉันไม่ได้พูดว่าฉันเหงาเหลือเกิน

 

你握紧双手 听不见我说 (别走)

nǐ wò jǐn shuāng shǒu tīng bù jiàn wǒ shuō (bié zǒu)

หนี่ ว่อ จิ่น ซวง โส่ว ทิง ปู๋ เจี้ยน หว่อ ซัว (เปี๋ย โจ่ว)

เธอกำมือทั้งสองไว้แน่น ไม่ได้ยินที่ฉันพูดว่า (อย่าไป)

 

ซ้ำ *, **, **

 

-> เพลงนี้เป็นเพลงประกอบเว็บซีรีส์เรื่อง Addiction ของจีนครับ เป็นเพลงตอนท้ายของซีรีส์ Ending theme song เป็นซีรีส์แนวชายรักชาย ได้นางเอกหรือเขาเรียกว่านายเอก?มาร้องเพลงนี้ด้วย เพลงเพราะดีครับ ใครที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้คงเคยฟังกันมาแล้ว ลองฟังกันดูนะครับsmile

 

Credit: Magicpictures Film

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หาก นำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 18 Apr 2016 18:22:10 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet

อั้ย ติดเรื่องนี้มากเลยค่า 

#1 By Nullun on 2016-05-21 22:24