Watch me now ดูฉันซิ - Selina Ren

posted on 14 Oct 2015 17:01 by lovelyricslikesongs in SHE, TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Kàn Wǒ De (看我的) Watch me now ดูฉันซิ - Selina Ren

 

 

Lyrics

 

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na

 

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na

 

这是我个人的展览欢迎来参观

zhè shì wǒ gè rén de zhǎn lǎn huān yíng lái cān guān

เจ้อ ซื่อ หว่อ เก้อ เหริน เตอะ จ๋าน หล่าน ฮวน หยิง ไหล ชาน กวน

นี่คือนิทรรศการส่วนตัวของฉันยินดีต้อนรับเข้าชม

 

Watch me now watch me now

ดูฉันซิ ดูฉันซิ

 

别紧张 我躺倒地上又再站起来给你看

bié jǐn zhāng wǒ tǎng dào dì shàng yòu zài zhàn qǐ lái gěi nǐ kàn

เปี๋ย จิ่น จาง หวอ ถ่าง เต้า ตี้ ซ่าง โย่ว ไจ้ จ้าน ฉี่ ไหล เก๋ย หนี่ คั่น

อย่าตื่นเต้น ฉันจะเอนตัวลงบนพื้นดินแล้วลุกขึ้นยืนให้เธอเห็น

 

看完了 就戒掉 念念不忘

kàn wán le jiù jiè diào niàn niàn bù wàng

คั่น หวาน เลอะ จิ้ว เจี้ย เตี้ยว เนี่ยน เนี่ยน ปู๋ ว่าง

ดูเสร็จแล้ว ก็จะได้ลด ความคิดถึงลงบ้าง

 

在我身上你会看不起你沮

zài wǒ shēn shang nǐ huì kàn bù qǐ nǐ jǔ sàng

ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง หนี่ ฮุ่ย คั่น ปู้ ฉี หนี จวี่ ซ่าง

มองมาที่ตัวฉันแล้วเธอจะมองข้ามความหงอยเหงาเศร้าซึมของเธอไป

 

Na Na Na Na Na Na

 

在我脸上你能看穿我的心坎

zài wǒ liǎn shàng nǐ néng kàn chuān wǒ de xīn kǎn

ไจ้ หวอ เหลี่ยน ซ่าง หนี่ เหนิง คั่น ชวน หว่อ เตอะ ซิน ข่าน

มองที่หน้าฉันเธอก็ดูออกได้ถึงหัวใจส่วนลึกของฉัน

 

开朗 首先让心事全曝光

xiǎng kāi lǎng shǒu xiān ràng xīn shì quán pù guāng

เสี่ยง ไค หล่าง โส่ว เซียน ร่าง ซิน ซื่อ เฉวียน พู่ กวง

คิดมองโลกในแง่ดี อย่างแรกปลดปล่อยเรื่องราวในใจ

 

*看我的遗憾看到圆满 看我的坦荡看到勇敢

kàn wǒ de yí hàn kàn dào yuán mǎn kàn wǒ de tǎn dàng kàn dào yǒng gǎn

คั่น หว่อ เตอะ อี๋ ฮั่น คั่น เต้า หยวน หม่าน คั่น หว่อ เตอะ ถ่าน ตั้ง คั่น เต้า หยง ก่าน

ดูความเสียใจของฉันเพื่อจะได้ดูความสำเร็จ ดูน้ำใจของฉันเพื่อจะได้ดูความกล้าหาญ

 

温柔得坚强 妩媚得够倔强

wēn róu de jiān qiáng wǔ mèi de gòu jué jiàng

เวิน โหรว เตอะ เจียน เฉียง อู่ เม่ย เตอะ โก้ว เจว๋ เจี้ยง

อ่อนโยนอย่างเข้มแข็ง สวยมีเสน่ห์อย่างดื้อรั้น

 

我把风浪都踏成了红地毯

wǒ bǎ fēng làng dōu tà chéng le hóng dì tǎn

หวอ ป่า เฟิง ล่าง โตว ท่า เฉิง เลอะ หง ตี้ ถ่าน

ฉันจะเอาพายุและคลื่นลมมาเหยียบเดินให้กลายเป็นพรมแดง

 

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na

 

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na

pinyin by loveserieslikesongs

 

广阔的心胸不用打光也闪亮亮

guǎng kuò de xīn xiōng bù yòng dǎ guāng yě shǎn liàng liàng

ก่วง คั่ว เตอะ ซิน โซวง ปู๋ ย่ง ต่า กวง เย๋ ส่าน เลี่ยง เลี่ยง

จิตใจที่เอื้อเฟื้อไม่ต้องจุดไฟก็ส่องประกายสดใส

 

Watch me now watch me now

ดูฉันซิ ดูฉันซิ

 

别紧张 发光的生命不用打扮也会灿烂

bié jǐn zhāng fā guāng de shēng mìng bù yòng dǎ bàn yě huì càn làn

เปี๋ย จิ่น จาง ฟา กวง เตอะ เซิง มิ่ง ปู๋ ย่ง ต่า ปั้น เย่ ฮุ่ย ช่าน ล่าน

อย่าตื่นเต้น ชีวิตที่เรืองรองไม่ต้องตกแต่งก็รุ่งโรจน์ได้

 

看完了 请忘掉 胡思乱想

kàn wán le qǐng wàng diào hú sī luàn xiǎng

คั่น หวาน เลอะ ฉิ่ง ว่าง เตี้ยว หู ซือ ล่วน เสี่ยง

ดูเสร็จแล้ว กรุณาลืม ความเพ้อเจ้อนี่

 

从我笑容看到你也有的乐观

cóng wǒ xiào róng kàn dào nǐ yě yǒu de lè guān

ฉง หว่อ เสี้ยว หรง คั่น เต้า หนี เย๋ โหย่ว เตอะ เล่อ กวน

จากรอยยิ้มของฉัน ดูเธอเองก็มองโลกในแง่ดี

 

Na Na Na Na Na Na

 

头看到尾请问你有何观感

cóng tóu kàn dào wěi qǐng wèn nǐ yǒu hé guān gǎn

ฉง โถว คั่น เต้า เหว่ย ฉิ่ง เวิ่น หนี โหย่ว เหอ กวน ก่าน

ตั้งแต่ต้นจนจบ ขอถามหน่อย เธอมีความรู้สึกอย่างไร

 

不平坦 人生的景色更好看

bù píng tǎn rén shēng de jǐng sè gèng hǎo kàn

ปู้ ผิง ถ่าน เหริน เซิง เตอะ จิ่ง เซ้อ เกิ้ง เห่า คั่น

ไม่เรียบง่าย สีสันในชีวิตคนเราก็สวยงามแบบนี้ล่ะ

 

ซ้ำ *

 

如果我有什么能吸引到你

rú guǒ wǒ yǒu shén me néng xī yǐn dào nǐ

หรู กั่ว หวอ โหย่ว เสิน เมอะ เหนิง ซี หยิ่น เต้า หนี่

ถ้าหากฉันมีอะไรที่พอจะทำให้เธอสนใจได้บ้าง

 

那是因为快乐最漂亮

nà shì yīn wèi kuài lè zuì piào liang

น่า ซื่อ ยิน เว่ย ไคว่ เล่อ จุ้ย เพี่ยว เลี่ยง

นั่นเป็นเพราะการมีความสุขสวยงามที่สุด

 

不要越看越心痒 不要越看越心痒

bù yào yuè kàn yuè xīn yǎng bù yào yuè kàn yuè xīn yǎng

ปู๋ เหย้า เยว่ คั่น เยว่ ซิน หย่าง ปู๋ เหย้า เยว่ คั่น เยว่ ซิน หย่าง

อย่ายิ่งดูยิ่งคันใจ อย่ายิ่งดูยิ่งคันใจ

 

随便试用我的笑容拿去补补妆

suí biàn shì yòng wǒ de xiào róng ná qù bǔ bǔ zhuāng

สุย เปี้ยน ซื่อ ย่ง หว่อ เตอะ เสี้ยว หรง หนา ชวี่ ปู๋ ปู่ จวง

ลองใช้รอยยิ้มของฉันไปเสริมแต่งตอนแต่งหน้าได้ตามสบาย

 

ซ้ำ *

 

Na Na Na Na Na Na Na Na

 

--> เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มเดี่ยวล่าสุดของ Selina Ren หนึ่งในสมาชิก S.H.E อัลบั้มนี้ใช้ชื่อว่า 3.1415 ส่วนเพลงนี้เพราะดี MVน่ารักดีลองฟังกันดูนะครับcool

 

Credit: HIM International Music Inc.

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หาก นำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 14 Oct 2015 17:04:17 by Love Lyrics Like Songs

edit @ 15 Jun 2016 17:58:54 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet