Wǒ Men De Míng Tiān (们的明天) Our Tomorrow วันพรุ่งนี้ของเราสอง - Luhan Ost.Miss Granny

 

 

Lyrics

 

一个人走到终点 不小心回到起点

yī gè rén zǒu dào zhōng diǎn  bù xiǎo xīn huí dào qǐ diǎn

อี๋ เก้อ เหริน โจ่ว เต้า จง เตี่ยน  ปู้ เสี่ยว ซิน หุย เต้า ฉี เตี่ยน

คนหนึ่งคนเดินมาถึงจุดปลายทาง แล้วก็เดินกลับมาจุดเริ่มต้นอย่างไม่รู้ตัว

 

一个新的世界 此刻我才发现 时间没有绝对

yī gè xīn de shì jiè  cǐ kè wǒ cái fā xiàn  shí jiān méi yǒu jué duì

อี๋ เก้อ ซิน เตอะ ซื่อ เจี้ย  ฉื่อ เค่อ หว่อ ไฉ ฟา เซี่ยน  สือ เจียน เหมย โหย่ว เจว๋ ตุ้ย

โลกใบใหม่ ณ เวลานี้ฉันถึงได้รู้ว่า เวลาไม่มีความแน่นอน

 

*直到有另一个人 能体会我的感

zhí dào yǒu lìng yī gè rén  néng tǐ huì wǒ de gǎn jué 

จื๋อ เต้า โหย่ว ลิ่ง อี๋ เก้อ เหริน  เหนิง ถี่ ฮุ่ย หว่อ เตอะ ก่าน เจว๋

จนกระทั่งมีอีกคนหนึ่ง จึงเข้าใจและซาบซึ้งถึงความรู้สึกของฉันว่า 

 

不用说不用问 就明白就了解 每一刻都像永

bù yòng shuō bù yòng wèn  jiù míng bái jiù liǎo jiě  měi yī kè dōu xiàng yǒng yuǎn

ปู๋ ย่ง ซัว ปู๋ ย่ง เวิ่น  จิ้ว หมิง ไป๋ จิ้ว เหลียว เจี่ย  เหม่ย อี๋ เค่อ โตว เซี่ยง หยง หย่วน

ไม่ต้องพูดไม่ต้องถาม ก็เข้าใจก็รู้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าทุกเวลาล้วนเหมือนตลอดกาล

pinyin by loveserieslikesongs

 

**我看着 没剩多少时间 许愿

wǒ kàn zhe  méi shèng duō shǎo shí jiān  néng xǔ yuàn

หว่อ คั่น เจอะ  เหมย เซิ่ง ตัว เส่า สือ เจียน  เหนิง สวี่ ย่วน

ฉันเห็นแล้วว่า ไม่เหลือเวลามากสักเท่าไหร่ ที่จะขอพรได้

 

好想多一天 们的明天 问着 还有多少时间

hǎo xiǎng duō yī tiān  wǒ men de míng tiān  wǒ wèn zhe  hái yǒu duō shǎo shí jiān

เหา เสี่ยง ตัว อี้ เทียน  หว่อ เมิน เตอะ หมิง เทียน  หว่อ เวิ่น เจอะ  ไห โหย่ว ตัว เส่า สือ เจียน

อยากจะมีอีกสักหนึ่งวัน ที่เป็นวันพรุ่งนี้ของเราสอง ฉันขอถาม ยังมีเวลาอีกสักเท่าไหร่

 

在眼前 为多一天 实现我们的预言

zài yǎn qián  yǐ wéi duō yī tiān  néng shí xiàn wǒ men de yù yán

ไจ้ เหยี่ยน เฉียน  อี่ เหวย ตัว อี้ เทียน  เหนิง สือ เซี่ยน หว่อ เมิน เตอะ อวิ้ เหยียน

ณ ตอนนี้ เข้าใจว่ามีอีกสักหนึ่งวัน ที่สามารถทำให้คำพยากรณ์ของเราสองเป็นความจริง

 

ซ้ำ *, **

 

实有个传说 能将时空倒流

qí shí yǒu gè chuán shuō  néng jiāng shí kōng dào liú 

ฉี สือ โหย่ว เก้อ ฉวน ซัว  เหนิง เจียง สือ คง เต้า หลิว

อันที่จริงมีนิทานพื้นเมืองเรื่องหนึ่ง ที่สามารถทำให้เวลาไหลย้อนกลับได้

 

为有一个梦告诉我

yīn wèi yǒu yī gè mèng gào su wǒ 

ยิน เว่ย โหย่ว อี๋ เก้อ เมิ่ง เก้า สุ หว่อ

เพราะว่ามีความฝันหนึ่งบอกฉันว่า

 

爱从不曾保留 才勇敢了我

ài cóng bù céng bǎo liú  cái yǒng gǎn le wǒ

อ้าย ฉง ปู้ เฉิง เป่า หลิว  ไฉ หยง ก่าน เลอะ หว่อ

รักที่ไม่เคยเก็บรักษาไว้ได้ ถึงจะทำให้ฉันกล้าหาญ

 

ซ้ำ **

 

HO~

 

积成永恒的纪念

lěi jī chéng yǒng héng de jì niàn

เหล่ย จี เฉิง หย่ง เหิง เตอะ จี้ เนี่ยน

สะสมจนกลายเป็นความทรงจำชั่วนิรันดร

 

 

--> เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Miss Granny ครับ เป็นหนังที่สร้างโดย Chen Bo Lin และเขาก็แสดงเองด้วยนะ ส่วนเพลงประกอบภาพยนตร์นี้ก็ได้ Luhan หนึ่งในนักแสดงนำของเรื่อง มาร้องเพลงนี้ให้ด้วย เพลงนี้เพราะดีครับ ลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: Universal Music Group

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 14 Oct 2015 16:02:40 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (58.8.5.18|58.8.5.18) on 2015-09-06 10:33

#1 By (49.230.140.148|49.230.140.148) on 2015-01-03 19:47