Dǎ (打呼) Snore กรนหรือจ๊ะที่รัก - Wilber Pan&Rainie Yang Ost.Tie The Knot

 

 

Lyrics

 

玮柏 : 经的何时我没想过会有这一天

PānWěiBó : céng jīng de hé shí wǒ méi xiǎng guò huì yǒu zhè yī tiān

Wilber : เฉิง จิง เตอะ เหอ สือ หว่อ เหมย เสี่ยง กั้ว ฮุ่ย โหย่ว เจ้อ อี้ เทียน

เกิดขึ้นตอนไหนฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้

 

没法安心入眠 被枕边人频频抱怨

méi fǎ ān xīn rù mián  bèi zhěn biān rén pín pín bào yuàn

เหมย ฝ่า อัน ซิน ยู่ เหมียน  เป้ย เจิ่น เปียน เหริน ผิน ผิน เป้า ย่วน

ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเป็นสุข ถูกคนที่นอนอยู่ข้าง ๆ บ่นอยู่บ่อย ๆ

 

阖上眼就被嫌 连呼吸都被埋怨

hé shàng yǎn jiù bèi xián  lián hū xī dōu bèi mán yuàn

เหอ ซ่าง เหยี่ยน จิ้ว เป้ย เสียน  เหลียน ฮู ซี โตว เป้ย หมาน ย่วน

หลับตานอนก็ถูกรังเกียจ แม้แต่หายใจก็ถูกบ่นถูกว่า

 

我到底做错什么还是问题出自?

wǒ dào dǐ zuò cuò shén me hái shì wèn tí chū zì?

หว่อ เต้า ตี่ จั้ว ชั่ว เสิน เมอะ ไห ซื่อ เวิ่น ถี ชู จื้อ?

แท้ที่จริงฉันทำผิดอะไรถึงได้เกิดปัญหานี้กับตัวเอง?

 

我不是故意 声音那么明显

wǒ bù shì gù yì  shēng yīn nà me míng xiǎn 

หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้  เซิง ยิน น่า เมอะ หมิง เสี่ยน

ฉันไม่ได้จงใจให้เกิดขึ้น แต่เสียงชัดเจนขนาดนั้น

 

难道我呼吸频率音量分贝高了一点

nán dào wǒ hū xī pín lǜ yīn liàng fēn bèi gāo le yī diǎn

หนาน เต้า หว่อ ฮู ซี ผิน ลวี้ ยิน เลี่ยง เฟิน เป้ย เกา เลอะ อี้ เตี่ยน

เสียงความถี่ในการหายใจของฉันมันดังนิดเดียวเองไม่ใช่หรือ

 

OH baby sorry

โอ้ที่รักฉันขอโทษ

 

让我去隔壁房间

ràng wǒ qù gé bì fáng jiān 

ร่าง หว่อ ชวี่ เก๋อ ปี้ ฝัง เจียน

ให้ฉันไปนอนห้องข้าง ๆ ก็แล้วกัน

 

还给你一个完美无暇宁静私人空间

huán gěi nǐ yī gè wán měi wú xiá níng jìng sī rén kōng jiān

หวน เก๋ย หนี่ อี๋ เก้อ หวาน เหม่ย อู๋ เสีย หนิง จิ้ง ซือ เหริน คง เจียน

คืนห้องส่วนตัวอันแสนสงบไร้ที่ติสมบูรณ์แบบให้กับเธอ

 

*All : OH pretty baby that's ok

โอ้ที่รักที่น่ารักของฉันโอเคนะ

 

只要有你陪在身边夜里就不怕黑

zhǐ yào yǒu nǐ péi zài shēn biān yè lǐ jiù bù pà hēi

จื่อ เหย้า โหยว หนี่ เผย ไจ้ เซิน เปียน เย้ หลี่ จิ้ว ปู๋ พ่า เฮย

ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกันในยามค่ำคืนก็ไม่กลัวความมืด

 

OH baby baby baby that's ok

โอ้ที่รัก ที่รัก ที่รัก โอเคนะ

 

欢依偎着你慢慢入睡

xǐ huān yī wēi zhe nǐ màn màn rù shuì

สี่ ฮวน อี เวย เจอะ หนี่ ม่าน ม่าน ยู่ ซุ่ย

ชอบอิงแอบเธอแล้วค่อย ๆ หลับไป

 

**在你的身边打呼 (打呼) 起床后打个招呼 (Hello)

zài nǐ de shēn biān dǎ hū (dǎ hū)  qǐ chuáng hòu dǎ gè zhāo hu  (Hello)

ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน ต่า ฮู (ต่า ฮู)  ฉี่ ฉวง โฮ่ว ต่า เก้อ เจา ฮุ  (เฮลโล)

กรนอยู่ข้างกายเธอ (กรน) พอตื่นนอนก็ทักทาย (สวัสดี)

 

能在你身边打呼 (打呼) 是我最大的幸福 (Yea Yea)

néng zài nǐ shēn biān dǎ hū (dǎ hū)  shì wǒ zuì dà de xìng fú  (Yea Yea)

เหนิง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน ต่า ฮู (ต่า ฮู)  ซื่อ หว่อ จุ้ย ต้า เตอะ ซิ่ง ฝู  (เย เย้)

ได้กรนอยู่ข้างกายเธอ (กรน) เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน

pinyin by loveserieslikesongs

 

玮柏 : 所以是恼人的闹人 还是扰人的人脑

PānWěiBó : suǒ yǐ shì nǎo rén de nào rén  hái shì rǎo rén de rén nǎo

Wilber : สัว อี่ ซื่อ เหน่า เหริน เตอะ เน่า เหริน  ไห ซื่อ เหร่า เหริน เตอะ เหริน เหน่า

นั่นคือคนก่อกวนที่น่ากลุ้ม หรือว่าเป็นสมองคนที่รบกวนคน

 

我担心我在打扰你睡觉

wǒ dān xīn wǒ zài dǎ rǎo nǐ shuì jiào

หว่อ ตัน ซิน หว่อ ไจ้ ต๋า เหรา หนี่ ซุ่ย เจี้ยว

ฉันไม่สบายใจที่ฉันกำลังรบกวนการนอนของเธอ

 

合:你说真爱不会计较 爱成为习惯真的很奇妙

All : nǐ shuō zhēn ài bù huì jì jiào  ài chéng wéi xí guàn zhēn de hěn qí miào

ร้องรวม : หนี่ ซัว เจิน อ้าย ปู๋ ฮุ่ย จี้ เจี้ยว  อ้าย เฉิง เหวย สี ก้วน เจิน เตอะ เหิ่น ฉี เมี่ยว

เธอพูดว่ารักกันไม่ควรจู้จี้ขี้บ่น รักกันจนกลายเป็นนิสัยมหัศจรรย์มากจริง ๆ

 

你叫我安心只要有我在你身

nǐ jiào wǒ ān xīn zhǐ yào yǒu wǒ zài nǐ shēn biān 

หนี่ เจี้ยว หว่อ อัน ซิน จื่อ เหย้า โหยว หว่อ ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

เธอขอให้ฉันสบายใจ ขอเพียงมีฉันอยู่เคียงข้างเธอ

 

就算呼噜呼噜 奇奇窟窟 象征一种爱的招呼

jiù suàn hū lū hū lū  qí qí kū kū  xiàng zhēng yī zhǒng ài de zhāo hu

จิ้ว ซ่วน ฮู ลู ฮู ลู  ฉี ฉี คู คู  เซี่ยง เจิง อี้ จ่ง อ้าย เตอะ เจา ฮุ

ถึงแม้จะกรนครอก ๆ ชิ ชิ คุ คุ การกรนก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความรัก

 

玮柏 : Hey 还是有点内疚

PānWěiBó : Hey wǒ hái shì yǒu diǎn nèi jiù 

Wilber : เฮ้ หว่อ ไห ซื่อ โหยว เตี่ยน เน่ย จิ้ว

เฮ้ แต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดในใจอยู่ดี

 

侧过身换个睡姿也是没救

cè guò shēn huàn gè shuì zī yě shì méi jiù

เช้อ กั้ว เซิน ฮ่วน เก้อ ซุ่ย จือ เย่ ซื่อ เหมย จิ้ว

ตะแคงตัวเปลี่ยนท่านอนก็รักษาไม่หาย

 

天花板不只盯了多久

tiān huā bǎn bù zhǐ dīng le duō jiǔ 

เทียน ฮวา ป่าน ปู้ จื่อ ติง เลอะ ตัว จิ่ว

ได้แต่จ้องมองฝ้าเพดานเป็นเวลานาน

 

不想破坏你夜里美丽的梦

bù xiǎng pò huài nǐ yè lǐ měi lì de mèng

ปู้ เสี่ยง พั้ว ไฮว่ หนี่ เย้ หลี่ เหม่ย ลี่ เตอะ เมิ่ง

ไม่อยากทำลายความฝันที่สวยงามในยามค่ำคืนของเธอ

 

合: UHH 只想你抱着我 OHH 只想你陪着我

Comment

Comment:

Tweet