Little Broken Hearts อกหักเรื่องเล็ก - Yisa Yu

posted on 30 Aug 2014 18:37 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小) Little Broken Hearts อกหักเรื่องเล็ก - Yisa Yu

 

 

 

Lyrics

 

失去他埋头苦恼 为发泄有疗效

shī qù tā mái tóu kǔ nǎo  y