Zhè Bù Shì Wǒ (这不是我) That’s Not Me นี่ไม่ใช่ฉัน - Aaron Yan Ost.Fall in Love With Me

 

 

Lyrics

 

一整天 么累了 还跑了

yī zhěng tiān  nà me lèi le  wǒ hái pǎo le 

อี้ เจิ่ง เทียน  น่า เมอะ เล้ย เลอะ  หว่อ ไห เผ่า เลอะ

ทั้งวัน เหนื่อยออกอย่างนั้น ฉันยังวิ่งอยู่เลย 

 

九十分 这剧情 么沉重

jiǔ shí fēn zhōng  zhè jù qíng  nà me chén zhòng 

จิ่ว สือ จิ่ว เฟิน จง  เจ้อ จวี้ ฉิง  น่า เมอะ เฉิน จ้ง

เก้าสิบนาทีของซีรีส์เรื่องนี้ น่าเบื่อเหลือเกิน

 

我却看到 差一点笑了

wǒ què kàn dào  chà yī diǎn xiào le

หว่อ เชว่ คั่น เต้า  ช่า อี้ เตี่ยน เสี้ยว เลอะ

แต่ฉันยังดูอยู่ เกือบจะยิ้มออกแล้ว

 

家就在 下个路口 我怎么了 还会走错

jiā jiù zài  xià gè lù kǒu  wǒ zěn me le  hái huì zǒu cuò 

เจีย จิ้ว ไจ้  เซี่ย เก้อ ลู่ โข่ว  หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  ไห ฮุ่ย โจ่ว ชั่ว

บ้านก็อยู่ ปากทางข้างหน้า ฉันเป็นอะไร ยังจะเดินผิดอีก

 

诞节 过了多久 还在过 情人节快乐

shèng dàn jié  guò le duō jiǔ  wǒ hái zài guò  qíng rén jié kuài lè

เซิ่ง ตั้น เจี๋ย  กั้ว เลอะ ตัว จิ่ว  หว่อ ไห ไจ้ กั้ว  ฉิง เหริน เจี๋ย ไคว่ เล่อ

วันคริสต์มาส ผ่านไปนานแล้ว ฉันยังฉลอง วันวาเลนไทน์อยู่เลย

 

照理来说那时候 没有谁我都能一个人生活

zhào lǐi shuō nà shí hòu  méi yǒu shuí wǒ dōu néng yī gè rén shēng huó 

เจ้า หลี่ ไหล ซัว น่า สือ โฮ่ว  เหมย โหย่ว สุย หว่อ โตว เหนิง อี๋ เก้อ เหริน เซิง หัว

พูดตามตรง ณ เวลานั้น ไม่มีใครฉันก็สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียว

 

为什么在你走后 我却变得 不像我

wèi shén me zài nǐ zǒu hòu  wǒ què biàn de  bù xiàng wǒ

เว่ย เสิน เมอะ ไจ้ หนี โจ่ว โฮ่ว  หว่อ เชว่ เปี้ยน เตอะ  ปู๋ เซี่ยง หว่อ

ทำไมพอเธอจากไป ฉันกลับเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนฉันคนเดิม

 

*只不过听到歌 眼就要 这不是我 一定不是我

zhǐ bù guò tīng dào gē  yǎn jiù yào hóng  zhè bù shì wǒ  yī dìng bù shì wǒ

จื่อ ปู๋ กั้ว ทิง เต้า เกอ  เหยี่ยน จิ้ว เหย้า หง  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ  อี๋ ติ้ง ปู๋ ซื่อ หว่อ

เพียงแค่ฟังเพลง ตาก็แดง นี่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ฉันแน่นอน

 

一想到你 心就要痛 这不是我 我没那么弱

yī xiǎng dào nǐ  xīn jiù yào tòng  zhè bù shì wǒ  wǒ méi nà me ruò 

อี้ เสี่ยง เต้า หนี่  ซิน จิ้ว เหย้า ท่ง  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ  หว่อ เหมย น่า เมอะ รั่ว

พอคิดถึงเธอ ใจก็จะเจ็บ นี่ไม่ใช่ฉัน ฉันไม่อ่อนแออย่างนั้น

 

爱过应该变得成熟 和平的分手应该是种收获

ài guò yīng gāi biàn de chéng shóu  hé píng de fēn shǒu yīng gāi shì zhǒng shōu huò

อ้าย กั้ว ยิง ไก เปี้ยน เตอะ เฉิง โสว  เหอ ผิง เตอะ เฟิน โส่ว ยิง ไก ซื่อ จ่ง โซว ฮั่ว

การเคยรักก็เปลี่ยนให้โตเป็นผู้ใหญ่ เลิกกันอย่างสันติก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่ง

 

紧握回忆要做什么 这样不能失去谁的人

jǐn wò huí yì yào zuò shén me  zhè yàng bù néng shī qù shuí de rén 

จิ่น ว่อ หุย อี้ เหย้า จั้ว เสิน เมอะ  เจ้อ ย่าง ปู้ เหนิง ซือ ชวี่ สุย เตอะ เหริน

กำแน่นความทรงจำเก่าจะช่วยอะไร แบบนี้ก็ไม่สามารถลืมใครคนนั้นได้

 

不是我 ~

bù shì wǒ  Woo~

ปู๋ ซื่อ หว่อ  โว้~

ไม่ใช่ฉัน

pinyin by loveserieslikesongs

 

不是我 Woo~

bù shì wǒ  Woo~

ปู๋ ซื่อ หว่อ  โว้~

ไม่ใช่ฉัน

 

天空海阔的尽头 如果我终于能过那斜坡

tiān kōng hǎi kuò de jìn tóu  rú guǒ wǒ zhōng yú néng zǒu guò nà xié pō 

เทียน คง ไห่ คั่ว เตอะ จิ้น โถว  หยู กั่ว หว่อ จง อวิ๋ เหนิง โจ่ว กั้ว น่า เสีย พัว

จุดสิ้นสุดของท้องฟ้าและทะเลกว้าง ถ้าหากฉันในที่สุดสามารถเดินข้ามเนินเอียงนั้นไปได้

 

像朋友那样吻我 就算我已 不是我

xiàng péng yǒu nà yàng wěn wǒ  jiù suàn wǒ yǐ  bù shì wǒ

เซี่ยง เผิง โหย่ว น่า ย่าง เหวิน หว่อ  จิ้ว ซ่วน หวอ อี่  ปู๋ ซื่อ หว่อ

เหมือนเพื่อนที่จูบฉันแบบนั้น ถึงแม้ว่าฉัน จะไม่ใช่ฉันอีกแล้ว

 

ซ้ำ *

 

只不过睡不着 泪就失控 这不是我 一定不是我

zhǐ bù guò shuì bù zháo  lèi jiù shī kòng  zhè bù shì wǒ  yī dìng bù shì wǒ

จื่อ ปู๋ กั้ว ซุ่ย ปู้ เจ๋า  เล้ย จิ้ว ซือ ค่ง  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ  อี๋ ติ้ง ปู๋ ซื่อ หว่อ

เพียงแค่นอนไม่หลับ น้ำตาไหลไม่หยุด นี่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ฉันแน่นอน

 

一想到你 人就要 这不是我 我没那么弱

yī xiǎng dào nǐ  rén jiù yào fēng  zhè bù shì wǒ  wǒ méi nà me ruò 

อี้ เสี่ยง เต้า หนี่  เหริน จิ้ว เหย้า เฟิง  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ  หว่อ เหมย น่า เมอะ รั่ว

พอคิดถึงเธอ ฉันก็จะบ้า นี่ไม่ใช่ฉัน ฉันไม่อ่อนแออย่างนั้น

 

原本我要豁达宽容 学到的智慧结果都没有用

yuán běn wǒ yào huò dá kuān róng  xué dào de zhì huì jié guǒ dōu méi yǒu yòng

หยวน เปิ่น หว่อ เหย้า ฮั่ว ต๋า ควน หยง  เสว๋ เต้า เตอะ จื้อ ฮุ่ย เจี๋ย กั่ว โตว เหมย โหย่ว ย่ง

เดิมทีฉันนิสัยเบิกบาน เรียนรู้ถึงผลของสติปัญญาแต่ก็ไม่ได้ผล

 

赔上自由也不挣脱 这样不懂爱自己的人 

péi shàng zì yóu yě bù zhèng tuō  zhè yàng bù dǒng ài zì jǐ de rén 

เผย ซ่าง จื้อ โหยว เย่ ปู๋ เจิ้ง ทัว  เจ้อ ย่าง ปู้ ต่ง อ้าย จื้อ จี่ เตอะ เหริน

ชดเชยความเป็นอิสระแต่ก็สลัดไม่หลุด คนแบบนี้ไม่เข้าใจที่จะรักตัวเอง

 

不是我 ~

bù shì wǒ  Woo~

ปู๋ ซื่อ หว่อ  โว้~

ไม่ใช่ฉัน

 

你最深爱的人 已不是我

nǐ zuì shēn ài de rén  yǐ bù shì wǒ 

หนี่ จุ้ย เซิน อ้าย เตอะ เหริน  อี่ ปู๋ ซื่อ หว่อ

คนที่เธอรักสุดใจ ไม่ใช่ฉันแล้ว

 

你不舍得的人 已不是我

nǐ bù shě de de rén  yǐ bù shì wǒ

หนี่ ปู้ เส่อ เตอะ เตอะ เหริน  อี่ ปู๋ ซื่อ หว่อ

คนที่เธออาลัยอาวรณ์ ไม่ใช่ฉันแล้ว

 

你最深爱的人 已不是我

nǐ zuì shēn ài de rén  yǐ bù shì wǒ 

หนี่ จุ้ย เซิน อ้าย เตอะ เหริน  อี่ ปู๋ ซื่อ หว่อ

คนที่เธอรักสุดใจ ไม่ใช่ฉันแล้ว

 

你不舍得的人 已不是我

nǐ bù shě de de rén  yǐ bù shì wǒ

หนี่ ปู้ เส่อ เตอะ เตอะ เหริน  อี่ ปู๋ ซื่อ หว่อ

คนที่เธออาลัยอาวรณ์ ไม่ใช่ฉันแล้ว

 

--> เพลงนี้เป็บเพลงประกอบซีรีส์ Fall in Love With Me ที่ได้หนุ่ม Aaron Yan มาแสดงเป็นพระเอกและร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้อีกด้วย เพลงนี้ยังอยู่ในอัลบั้มล่าสุดของAaronที่ใช้ชื่อว่า "DRAMA" ด้วยนะครับ เนื้อเพลงเศร้าไปหน่อย แต่เพลงนี้เพราะดีลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: HIM International Music Inc.

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

Comment

Comment:

Tweet