Bù Bù (步步) Step By Step แต่ละก้าว - MayDay Ost.Step By Step Surprise

 

 

 

Lyrics

 

 

空无一人的大街 闯入无人婚纱店

kōng wú yī rén de dà jiē  chuǎng rù wú rén hūn shā diàn

คง อู๋ อี้ เหริน เตอะ ต้า เจีย  ฉ่วง ยู่ อู๋ เหริน ฮุน ซา เตี้ยน

ถนนร้างที่ไร้ผู้คน เดินบุกเข้าร้านแต่งงานที่ไร้ผู้คน

 

为你披上雪白誓言 世界已灰飞烟灭

wèi nǐ pī shàng xuě bái shì yán  shì jiè yǐ huī fēi yān miè

เว่ย หนี่ พี ซ่าง เสว่ ไป๋ ซื่อ เหยียน  ซื่อ เจี้ย อี่ ฮุย เฟย เยียน เมี้ย

เพื่อคลุมคำสาบานที่ขาวดุจหิมะให้เธอ โลกทั้งใบก็หายวับไปกับตา

 

爱矗立高楼间 你是真的 或是我的

ér ài chù lì gāo lóu jiān  nǐ shì zhēn de  huò shì wǒ de  huàn jué

เอ๋อ อ้าย ชู่ ลี่ เกา โหลว เจียน  หนี่ ซื่อ เจิน เตอะ  ฮั่ว ซื่อ หว่อ เตอะ  ฮ่วน เจว๋

และความรักก็ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางตึกสูง คือเธอจริงหรอ หรือเป็นภาพลวงตาของฉันเอง

 

时光遗忘的背面 独坐残破的台

shí guāng yí wàng de bèi miàn  dú zuò cán pò de tái jiē

สือ กวง อี๋ ว่าง เตอะ เป้ย เมี่ยน  ตู๋ จั้ว ฉาน พั้ว เตอะ ไถ เจีย

ส่วนหลังของเวลาที่ลืมเลือน นั่งโดดเดี่ยวอยู่บนบันไดที่แตกร้าว

 

哪个乱世没有离 天空和我的中

nǎ gè luàn shì méi yǒu lí bié  tiān kōng hé wǒ de zhōng jiān

หน่า เก้อ ล่วน ซื่อ เหมย โหย่ว หลี เปี๋ย  เทียน คง เหอ หว่อ เตอะ จง เจียน

กลียุคไหนบ้างที่ไม่มีการจากพราก ตรงกลางระหว่างท้องฟ้ากับตัวฉัน

 

只剩倾盆的思念 如果相 不能相恋

zhǐ shèng qīng pén de sī niàn  rú guǒ xiāng shí  bù néng xiāng liàn

จื่อ เซิ่ง ชิง เผิน เตอะ ซือ เนี่ยน  หยู กั่ว เซียง สือ  ปู้ เหนิง เซียง เลี่ยน

เหลือเพียงความคิดถึงดั่งฝนตกหนักปานฟ้ารั่ว ถ้าหากได้รู้จักกัน แต่ไม่อาจรักกันได้

 

是不是还不如擦肩

shì bù shì hái bù rú cā jiān 

ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไห ปู้ หยู ชา เจียน

ยังสู้เดินเฉียดไหล่ผ่านกันไปไม่ดีกว่าหรือ

 

*在失去你的风景里面 你却占据了每一条街

zài shī qù nǐ de fēng jǐng lǐ miàn  nǐ què zhàn jù le měi yī tiáo jiē

ไจ้ ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ เฟิง จิ๋ง หลี่ เมี่ยน  หนี่ เชว่ จ้าน จวี้ เลอะ เหม่ย อี้ เถียว เจีย

ในฉากวิวทิวทัศน์ที่สูญเสียเธอ ภาพของเธอกลับครอบครองเต็มถนนทุกสาย

 

步步曾 步步想念 在脚下蔓延

yī bù bù céng jīng  yī bù bù xiǎng niàn  zài jiǎo xià màn yán

อี๋ ปู้ ปู้ เฉิง จิง  อี๋ ปู้ ปู้ เสี่ยง เนี่ยน  ไจ้ เจี่ยว เซี่ย ม่าน เหยียน

แต่ละก้าวที่เคยเดิน แต่ละก้าวที่คิดถึง ได้แผ่ขยายไปทั่วอุ้งเท้า

 

在充满你的回忆里面 我独自流浪海角天

zài chōng mǎn nǐ de huí yì lǐ miàn  wǒ dú zì liú làng hǎi jiǎo tiān biān

ไจ้ ชง หมาน หนี่ เตอะ หุย อี้ หลี่ เมี่ยน  หว่อ ตู๋ จื้อ หลิว ล่าง ไห เจี่ยว เทียน เปียน

ในภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยเธอ ฉันเดินพเนจรเพียงคนเดียวอยู่ที่ปลายขอบฟ้า

 

步步走 时心愿

yī bù bù zǒu guò  dāng shí xīn yuàn 

อี๋ ปู้ ปู้ โจ่ว กั้ว  ตัง สือ ซิน ย่วน

แต่ละก้าวที่ก้าวผ่าน ในตอนนั้นที่ใจปรารถนา

pinyin by loveserieslikesongs

 

格林威治大钟前 归零超载的伤悲 背着我和我的诺言

GéLínWēiZhì dà zhōng qián  guī líng chāo zài de shāng bēi  bēi zhe wǒ hé wǒ de nuò yán

เก๋อหลินเวยจื้อ ต้า จง เฉียน  กุย หลิง เชา ไจ้ เตอะ ซาง เปย  เปย เจอะ หว่อ เหอ หว่อ เตอะ นั้ว เหยียน

ที่หน้าศูนย์นาฬิกากรีนนิช กลับมาเป็นเลขศูนย์บรรทุกความเศร้าเสียใจ แบกรับฉันและคำสัญญาของฉัน

 

一起计划的路线 对照孤单的旅店

yī qǐ jì huà de lù xiàn  duì zhào gū dān de lǚ diàn 

อี้ ฉี่ จี้ ฮว่า เตอะ ลู่ เซี่ยน  ตุ้ย เจ้า กู ตัน เตอะ ลวี่ เตี้ยน

เส้นทางที่วางแผนด้วยกัน เมื่อเทียบกับโรงแรมที่เงียบเหงา

 

一声晚安 却又唤醒 泪腺

yī shēng wǎn ān  què yòu huàn xǐng  lèi xiàn

อี้ เซิง หว่าน อัน  เชว่ โย่ว ฮ่วน สิ่ง  เล้ย เซี่ยน

กล่าวราตรีสวัสดิ์สักคำ กลับไปปลุกต่อมน้ำตาให้ตื่นขึ้น

 

时代广场的跨年 颐和花季的蓝天

shí dài guǎng chǎng de kuà nián  yí hé huā jì de lán tiān 

สือ ไต้ ก๋วง ฉ่าง เตอะ คว่า เหนียน  อี๋ เหอ ฮวา จี้ เตอะ หลาน เทียน 

วันส่งท้ายปีเก่าที่ลานไทม์สแควร์ ท้องฟ้าสีครามอบอวลไปด้วยดอกไม้

 

数着愿望在你指尖

shǔ zhe yuàn wàng zài nǐ zhǐ jiān

สู่ เจอะ ย่วน ว่าง ไจ้ หนี จื่อ เจียน

นับความปรารถนาที่ปลายนิ้วมือของเธอ

 

时有多少心愿 就有多少的残缺

dāng shí yǒu duō shǎo xīn yuàn  jiù yǒu duō shǎo de cán quē

ตัง สือ โหย่ว ตัว เส่า ซิน ย่วน  จิ้ว โหย่ว ตัว เส่า เตอะ ฉาน เชว

ในตอนนั้นสิ่งที่ใจปรารถนามีมากเท่าไร ก็มีสิ่งที่ขาดหายมากเท่านั้น

 

如果后悔 不能后退 是不是就只能往前

rú guǒ hòu huǐ  bù néng hòu tuì  shì bù shì jiù zhǐ néng wǎng qián

หยู กั่ว โฮ่ว หุ่ย  ปู้ เหนิง โฮ่ว ทุ่ย  ซื่อ ปู๋ ซื่อ จิ้ว จื่อ เหนิง หว่าง เฉียน

ถ้าหากเสียใจ ก็ไม่ควรท้อถอย ยังไงก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้า

 

ซ้ำ *

 

生如浮萍般卑微 爱却苍穹般壮烈

shēng rú fú píng bān bēi wēi  ài què cāng qióng bān zhuàng liè

เซิง หยู ฝู ผิง ปัน เปย เวย  อ้าย เชว่ ชาง โฉวง ปัน จ้วง เลี้ย

ชีวิตเหมือนจอกแหนที่ลอยน้ำอย่างต่ำต้อย แต่ความรักกลับเหมือนท้องฟ้าที่อาจหาญ

 

我要为你爬上最险山岳

wǒ yào wèi nǐ pá shàng zuì xiǎn shān yuè

หว่อ เหย้า เว่ย หนี่ ผา ซ่าง จุ้ย เสี่ยน ซาน เยว่

ฉันอยากจะปีนภูเขาที่อันตรายที่สุดเพื่อเธอ

 

过最崎岖眷恋 步一步穿越

zǒu guò zuì qí qū juàn liàn  yī bù yī bù chuān yuè

โจ่ว กั้ว จุ้ย ฉี ชวี เจวี้ยน เลี่ยน  อี๋ ปู้ อี๋ ปู้ ชวน เยว่

เดินผ่านสิ่งที่อาลัยรักที่ทรมานที่สุด แต่ละก้าวที่ผ่านพ้นไป

 

在失去你的风景里面 你却占据了整个世界

zài shī qù nǐ de fēng jǐng lǐ miàn  nǐ què zhàn jù le zhěng gè shì jiè

ไจ้ ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ เฟิง จิ๋ง หลี่ เมี่ยน  หนี่ เชว่ จ้าน จวี้ เลอะ เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

ในฉากวิวทิวทัศน์ที่สูญเสียเธอ ภาพของเธอกลับครอบครองเต็มโลกทั้งใบ

 

每一张相片 每一个房 每一滴眼

měi yī zhāng xiàng piàn  měi yī gè fáng jiān  měi yī dī yǎn lèi

เหม่ย อี้ จาง เซี่ยง เพี่ยน  เหม่ย อี๋ เก้อ ฝัง เจียน  เหม่ย อี้ ตี เหยี่ยน เล้ย

รูปภาพแต่ละใบ ห้องแต่ละห้อง น้ำตาแต่ละหยด

 

在充满你的回忆里面 我独自一人和眼泪周旋

zài chōng mǎn nǐ de huí yì lǐ miàn  wǒ dú zì yī rén hé yǎn lèi zhōu xuán

ไจ้ ชง หมาน หนี่ เตอะ หุย อี้ หลี่ เมี่ยน  หว่อ ตู๋ จื้อ อี้ เหริน เหอ เหยี่ยน เล้ย โจว เสวียน

ในภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยเธอ ฉันเพียงคนเดียวรับมือกับน้ำตา

 

步步走向 单的明天

yī bù bù zǒu xiàng  gū dān de míng tiān

อี๋ ปู้ ปู้ โจ่ว เซี่ยง  กู ตัน เตอะ หมิง เทียน

แต่ละก้าวเดินไปยัง พรุ่งนี้ที่เงียบเหงา

 

许在来生的某个明天 们能再写新的情节

yě xǔ zài lái shēng de mǒu gè míng tiān  wǒ men néng zài xiě xīn de qíng jié

เย๋ สวี่ ไจ้ ไหล เซิง เตอะ โหม่ว เก้อ หมิง เทียน  หว่อ เมิน เหนิง ไจ้ เสี่ย ซิน เตอะ ฉิง เจี๋ย

บางทีอาจจะมีชาติหน้าหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้สักวัน ที่เราสองสามารถเขียนโครงเรื่องใหม่ได้อีกครั้ง

 

步步完成 时心愿

yī bù bù wán chéng  dāng shí xīn yuàn

อี๋ ปู้ ปู้ หวาน เฉิง  ตัง สือ ซิน ย่วน

ให้แต่ละก้าวทำสำเร็จ ในตอนนั้นที่ใจปรารถนา

 

步步完成 最美残缺

yī bù bù wán chéng  zuì měi cán quē

อี๋ ปู้ ปู้ หวาน เฉิง  จุ้ย เหม่ย ฉาน เชว

ให้แต่ละก้าวทำสำเร็จ เป็นสิ่งที่ขาดหายไปที่สวยที่สุด

 

--> เพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Step By Step Surprise ที่ได้นักร้องไต้หวัน MayDay มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้ เพลงนี้เพราะมากๆ ลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: binmusictaipei

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 31 Jul 2014 03:45:46 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet

rtwyd

#3 By (118.173.166.95|118.173.166.95) on 2015-08-12 19:46

คร้าบบ แวะเข้ามาชมบล็อกบ่อยๆ นะครับbig smile

#2 By Love Lyrics Like Songs on 2014-01-06 18:05

ขอบคุณค่า big smile big smile

#1 By Nullun on 2013-12-30 01:52