Dear Girl หญิงสาวที่รัก - Kiki Hu

posted on 27 Oct 2013 15:23 by lovelyricslikesongs in ChineseSongs directory Entertainment, Asian

Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dear Girl หญิงสาวที่รัก - Kiki Hu

 

 

 

Lyrics

 

有些爱不能表明 只能小心提醒

yǒu xiē ài bù néng biǎo míng  zhǐ néng xiǎo xīn tí xǐng

โหย่ว เซีย อ้าย ปู้ เหนิง เปี่ยว หมิง  จื่อ เหนิง เสี่ยว ซิน ถี สิ่ง

มีความรักบางอย่างที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน ทำได้แค่เตือนให้ระมัดระวัง

 

怕越过了规则的界定 明天不再有回

pà yuè guò le guī zé de jiè dìng  míng tiān bù zài yǒu huí yìng

พ่า เยว่ กั้ว เลอะ กุย เจ๋อ เตอะ เจี้ย ติ้ง  หมิง เทียน  ปู๋ ไจ้ โหย่ว หุย ยิ่ง

กลัวว่ายิ่งล้ำเส้นที่กำหนดเอาไว้ พรุ่งนี้ก็จะไม่มีการตอบสนองอีกต่อไป

pinyin by loveserieslikesongs

 

*双手可以牵很紧 人却各安天命

shuāng shǒu kě yǐ qiān hěn jǐn  rén què gè ān tiān mìng

ซวง โส่ว เขอ อี่ เชียน เหิน จิ่น  เหริน เชว่ เก้อ อัน เทียน มิ่ง

มือทั้งสองสามารถจับกันให้แน่นได้ แต่ชีวิตก็ต้องเป็นไปตามที่ฟ้าลิขิต

 

谁先懂得生活的意义 请忘记

shuí xiān dǒng de shēng huó de yì yì  jiù qǐng wàng jì

สุย เซียน ต่ง เตอะ เซิง หัว เตอะ อี้ อี้  จิ้ว ฉิ่ง ว่าง จี้

ใครบ้างที่เข้าใจความหมายของการมีชีวิต ถ้าไม่เข้าใจ ได้โปรดลืมมันซะ

 

OH Girl 不只是朋友

OH Girl  bù zhǐ shì péng yǒu 

โอ้ เกิร์ล  ปู้ จื่อ ซื่อ เผิง โหย่ว

โอ้ ผู้หญิง ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อน

 

在心底有一个缺口用全宇宙都换不走

zài xīn dǐ yǒu yī gè quē kǒu yòng quán yǔ zhòu dōu huàn bù zǒu

ไจ้ ซิน ตี๋ โหย่ว อี๋ เก้อ เชว โข่ว ย่ง เฉวียน อวิ่ โจ้ว โตว ฮ่วน ปู้ โจ่ว

ในก้นบึ้งของหัวใจมีช่องว่างอยู่อันหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งจักรวาลก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

 

我最亲爱的女孩 我想你一定能明白

wǒ zuì qīn ài de nǚ hái  wǒ xiǎng nǐ yī dìng néng míng bái

หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ นวิ่ ไห  หว่อ เสียง หนี่ อี๋ ติ้ง เหนิง หมิง ไป๋

หญิงสาวสุดที่รักของฉัน ฉันคิดว่าพวกเธอสามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนว่า

 

OH 那些男人没办法给于的爱

OH nà xiē nán rén méi bàn fǎ gěi yú de ài

โอ้  น่า เซีย หนาน เหริน เหมย ปั้น ฝ่า เก่ย อวิ๋ เตอะ อ้าย

โอ้ ผู้ชายเหล่านั้นไม่มีทางที่จะให้ความรักได้หรอก

 

OH Girl 不需要理由

OH Girl  bù xū yào lǐ yóu

โอ้ เกิร์ล  ปู้ ซวี เหย้า หลี่ โหยว

โอ้ ผู้หญิง ไม่ต้องการเหตุผล

 

总有一个人值得用一辈子去默默守候

zǒng yǒu yī gè rén zhí dé yòng yī bèi zi qù mò mò shǒu hòu

จ๋ง โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน จื๋อ เต๋อ ย่ง อี๋ เป้ย จึ ชวี่ มั่ว มั่ว โส่ว โฮ่ว

แค่มีคนคนหนึ่งที่มีค่าพอจะใช้ชีวิตดูแลกันไปตลอดชาติ

 

我最亲爱的女孩 我想你一定能明白

wǒ zuì qīn ài de nǚ hái  wǒ xiǎng nǐ yī dìng néng míng bái

หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ นวิ่ ไห  หว่อ เสียง หนี่ อี๋ ติ้ง เหนิง หมิง ไป๋

หญิงสาวสุดที่รักของฉัน ฉันคิดว่าพวกเธอสามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนว่า

 

我欲言又止却难以释怀的爱 OH

wǒ yù yán yòu zhǐ què nán yǐ shì huái de ài OH ài

หว่อ อวิ้ เหยียน โย่ว จื่อ เชว่ หนาน อี่ ซื่อ ไหว เตอะ อ้าย  โอ้  อ้าย

สิ่งที่ฉันอยากจะพูดแต่ต้องหยุดไว้ เพราะความรักยากมากที่จะลืม  โอ้ รัก

 

ซ้ำ *


--> เพลงนี้เป็นเพลงจากอัลบั้มล่าสุดของสาว Kiki Hu เพลงนี้เพราะดี เนื้อเรื่องในมิวสิกวีดีโอก็แปลกดี เพราะมีเรื่องของชายรักชายมาเกี่ยวข้องด้วย ตอนจบก็หักมุมสุดๆ เลย ลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: Fresh Music Store

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 1 Aug 2014 21:19:45 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet