Internal injury ช้ำใน - NICK THE REAL

posted on 09 Mar 2013 13:19 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Nèi Shāng () Internal injury ช้ำใน - NICK THE REAL

 

 

Lyrics

 

抱歉 么讽刺 却又放你离

bào qiàn  nà me fěng cì  bào jǐn  què yòu fàng nǐ lí kāi

เป้า เชี่ยน  น่า เมอะ เฝิ่ง ชื่อ  เป้า จิ่น เชว่ โย่ว ฟ่าง หนี่ หลี ไค

ขอโทษที่พูดถากถางไปอย่างนั้น  กอดเธอแน่นแต่ดั้นปล่อยเธอจากไป

 

无õ