Bǐ Jì Mò Gèng Jì Mò (比寂寞更寂寞) Lonelier Than the Loneliest เหงายิ่งกว่าเหงา - Aaron Yan

 

Lyric

 

爱了三年 我依旧没 还能相信 同一套谎言

ài le sān nián  w