Bǐ Jì Mò Gèng Jì Mò (比寂寞更寂寞) Lonelier Than the Loneliest เหงายิ่งกว่าเหงา - Aaron Yan

 

Lyric

 

爱了三年 我依旧没 还能相信 同一套谎言

ài le sān nián  wǒ yī jiù méi biàn  hái néng xiāng xìn  tóng yī tào huǎng yán

อ้าย เลอะ ซาน เหนียน  หว่อ อี จิ้ว เหมย เปี้ยน  ไห เหนิง เซียง ซิ่น  ถง อี๋ เท่า ห่วง เหยียน

รักกันสามปีแล้ว ฉันยังไม่เปลี่ยนแปลง แล้วยังเชื่อคำโกหกแบบเดิม ๆ อยู่