Smile ขำขำ - Jay Chou

posted on 05 Jan 2013 17:57 by lovelyricslikesongs in JayChou, TaiwanSongs

Shǎ Xiào (傻笑) Smile ขำขำ - Jay Chou Feat. Cindy Yen

Lyric

 

JAY : 眼看着手机里没讯号 担心你的回信我收不到

yǎn kàn zhe shǒu jī lǐ méi xùn hào  dān xīn nǐ de huí xìn wǒ shōu bù dào

เจย์ : เหยี่ยน คั่น เจอะ โส่ว จี หลี่ เหมย ซวิ่น เฮ่า  ตัน ซิน หนี่ เตอะ หุย ซิ่น หว่อ โซว ปู๋ เต้า

เห็นว่าในมือถือไม่ม