Believe in Love เชื่อในรัก - JPM

posted on 29 Dec 2012 12:03 by lovelyricslikesongs in JPM, TaiwanSongs

Xiāng Xìn Ài (相信) Believe in Love เชื่อในรัก - JPM

 

 

 

Lyric

 

*如果真的有机会(机会) 让你许个心愿(心愿) 

rú guǒ zhēn de yǒu jī huì(jī huì)  néng ràng nǐ xǔ gè xīn yuàn(xīn yuàn)

หยู กั่ว เจิน เตอะ โหย่ว จี ฮุ่ย(จี ฮุ่ย)  เหนิง ร่าง หนี สวี่ เก้อ ซิน ย่วน(ซิน ย่วน)

ถ้าหากมีโอกาสจริง ๆ สามารถให้พรตามที่เธอปรารถนาได้

 

你会想变成