12 Zodiacs 12นักษัตร - Leehom Wang

posted on 08 Dec 2012 10:58 by lovelyricslikesongs in LeehomWang, TaiwanSongs

Shí Èr Shēng Xiào (十二生肖) 12 Zodiacs 12นักษัตร - Leehom Wang Feat.Jackie Chan

 

Lyric

Ladies and Gentlemen

 

 

期待了很久 龙大哥的电影

qī dài le hěn jiǔ  ChéngLóng dà gē de diàn yǐng

ชี ไต้ เลอะ เหิน จิ่ว  เฉิงหลง ต้า เกอ เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

คงรอคอยกันนานมาก  นี่คือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของพี่ใหญ่เฉิงหลง

 

 

这就是十二个生肖 (Huu)

zhè jiù shì shí èr gè shēng xiào (Huu)

<