365 Days - JPM

posted on 24 Nov 2012 13:39 by lovelyricslikesongs in JPM, TaiwanSongs

Sān Bǎi Liù Shí Wǔ Tiān (365 ) 365 Days - JPM

 

 

Lyrics

: Every Day Every Night 给我的爱一瞬间变成永远

All : Every Day Every Night  gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn

ร้องรวม :เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์  เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

ทุกวัน ทุกคืน  รักที่ให้ฉันแม้เพียงพริบตาเดียวก็ขอให้เปลี่ยนเป็นตลอดกาล 

 

每年都不改 Every Day Every Night

měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night

เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

ในทุก ๆ ปีไม่เปลี่ยนแปลง ทุกวัน ทุกคืน 

 

王子 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边

Wáng Zǐ : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān

หวัง จื่อ : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

ในทุกวันที่พอลืมตาขึ้นมาก็หวังว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉัน 

 

能不能三百六十五天都能和你见面

néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn

เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

จะเป็นไปได้ไหมที่จะได้เจอเธอทั้ง365วัน 

 

第一次强烈感 无法抗拒的感

dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué

ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกรุนแรงแบบนี้ ไม่สามารถต้านทานความรู้สึกได้เลย 

 

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

ฉันกำลังจะบ้าแล้วตอนนี้(ตอน นี้~) 

 

毛弟 : 你的出现会让我马上陷入疯狂达到沸点

Máo Dì : nǐ de chū xiàn huì ràng wǒ mǎ shàng xiàn rù fēng kuáng dá dào fèi diǎn

เหมาตี้ : หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน ฮุ่ย ร่าง หว่อ หม่า ซ่าง เซี่ยน ยู่ เฟิง ขวง ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน

การปรากฏตัวของเธอจะทำให้ฉันเข้าสู่ความบ้าถึงจุดเดือดในทันที 

 

(点点 达到沸点 点点点)

(diǎn diǎn  dá dào fèi diǎn  diǎn diǎn diǎn)

(เตี่ยน เตี่ยน  ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน  เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน)

(จุด จุด  ถึงจุดเดือด  จุด จุด จุด) 

 

想跟着你的独特气味一起环游世界

xiǎng gēn zhe nǐ de dú tè qì wèi yī qǐ huán yóu shì jiè

เสี่ยง เกิน เจอะ หนี่ เตอะ ตู๋ เท่อ ชี่ เว่ย อี้ ฉี่ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย

อยากจะไปเที่ยวรอบโลกกับเธอในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร 

 

关于你的消息都能成为我焦点

guān yú nǐ de xiāo xi dōu néng chéng wéi wǒ jiāo diǎn

กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เซียว ซิ โตว เหนิง เฉิง เหวย หว่อ เจียว เตี่ยน

ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเธอก็กลายเป็นจุดโฟกัสของฉัน 

 

* : 对你的爱怎么会那么浓烈

All : duì nǐ de ài zěn me huì nà me nóng liè

ร้องรวม : ตุ้ย หนี่ เตอะ อ้าย เจิ่น เมอะ ฮุ่ย น่า เมอะ หนง เลี้ย

รักที่มีต่อเธอทำไมจะต้องเข้มข้นรุนแรงอย่างนั้น 

 

天天对你想念 Every Day Every Night

tiān tiān duì nǐ xiǎng niàn Every Day Every Night

เทียน เทียน ตุ้ย หนี เสี่ยง เนี่ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

คิดถึงเธอทุกวัน ทุกวัน ทุกคืน 

 

给我的爱一瞬间变成永远

gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn

เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

รักที่ให้ฉันแม้เพียงพริบตาเดียวก็ขอให้เปลี่ยนเป็นตลอดกาล 

 

每年都不改 Every Day Every Night

měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night

เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

ในทุก ๆ ปีไม่เปลี่ยนแปลง ทุกวัน ทุกคืน

pinyin by loveserieslikesongs 

 

小杰 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边

Xiǎo Jié : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān

เสี่ยว เจี๋ย : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

ในทุกวันที่พอลืมตาขึ้นมาก็หวังว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉัน 

 

能不能三百六十五天都能和你见面

néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn

เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

จะเป็นไปได้ไหมที่จะได้เจอเธอทั้ง365วัน 

 

第一次强烈感 无法抗拒的感

dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué

ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกรุนแรงแบบนี้ ไม่สามารถต้านทานความรู้สึกได้เลย 

 

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

ฉันกำลังจะบ้าแล้วตอนนี้(ตอน นี้~) 

 

王子 : 你的出现会让我马上陷入疯狂达到沸点

Wáng Zǐ : nǐ de chū xiàn huì ràng wǒ mǎ shàng xiàn rù fēng kuáng dá dào fèi diǎn 

หวัง จื่อ : หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน ฮุ่ย ร่าง หว่อ หม่า ซ่าง เซี่ยน ยู่ เฟิง ขวง ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน

การปรากฏตัวของเธอจะทำให้ฉันเข้าสู่ความบ้าถึงจุดเดือดในทันที 

 

(点点 达到沸点 点点点)

(diǎn diǎn  dá dào fèi diǎn  diǎn diǎn diǎn)

(เตี่ยน เตี่ยน  ต๋า เต้า เฟ่ย เตี่ยน  เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน)

(จุด จุด  ถึงจุดเดือด  จุด จุด จุด) 

 

想跟着你的独特气味一起环游世界

xiǎng gēn zhe nǐ de dú tè qì wèi yī qǐ huán yóu shì jiè

เสี่ยง เกิน เจอะ หนี่ เตอะ ตู๋ เท่อ ชี่ เว่ย อี้ ฉี่ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย

อยากจะไปเที่ยวรอบโลกกับเธอในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร 

 

关于你的消息都能成为我焦点

guān yú nǐ de xiāo xi dōu néng chéng wéi wǒ jiāo diǎn

กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เซียว ซิ โตว เหนิง เฉิง เหวย หว่อ เจียว เตี่ยน

ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเธอก็กลายเป็นจุดโฟกัสของฉัน 

 

ซ้ำ * 

 

小杰 : 你甜蜜的微笑 让我神魂颠倒 Yeah

Xiǎo Jié : nǐ tián mì de wēi xiào  ràng wǒ shén hún diān dǎo Yeah

เสี่ยว เจี๋ย : หนี่ เถียน มี่ เตอะ เวย เสี้ยว  ร่าง หว่อ เสิน หุน เตียน เต่า  เย้

รอยยิ้มอันหวานชื่นของเธอ ทำให้จิตใจฉันเคลิบเคลิ้มหลงใหล 

 

听你撒 让我陶醉 整夜睡不着 Huu

tīng nǐ sā jiāo  ràng wǒ táo zuì  zhěng yè shuì bù zháo  Huu

ทิง หนี่ ซา เจียว  ร่าง หว่อ เถา จุ้ย  เจิ่ง เย้ ซุ่ย ปู้ เจ๋า  ฮู้

ได้ยินเสียงเธองอน ทำให้ฉันเคลิ้ม นอนไม่หลับทั้งคืน 

 

I Want You Baby  I Love You Lady  I Want U I Love U

ฉันต้องการเธอที่รัก  ฉันต้องการเธอที่รัก  ฉันต้องการเธอ ฉันรักเธอ 

 

I Want U Love U I Want U Love U (Love~ Love U Love U  Love )

ฉันต้องการเธอ รักเธอ  ฉันต้องการเธอ รักเธอ  (รัก~ รักเธอ รักเธอ  รัก) 

 

王子 : 见面 心跳快要到极限 让时间会冻结

Wáng Zǐ : yī jiàn miàn  xīn tiào kuài yào dào jí xiàn  ràng shí jiān huì dòng jié

หวัง จื่อ : อี๋ เจี้ยน เมี่ยน  ซิน เที่ยว ไคว่ เหย้า เต้า จี๋ เซี่ยน  ร่าง สือ เจียน ฮุ่ย ต้ง เจี๋ย

พอเจอหน้ากัน ใจเต้นเกือบจะถึงขีดสุด อยากให้เวลาหยุดเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง 

 

许个愿 我要你在我身 那最好是永

xǔ gè yuàn  wǒ yào nǐ zài wǒ shēn biān  nà zuì hǎo shì yǒng yuǎn

สวี่ เก้อ ย่วน  หว่อ เหย้า หนี่ ไจ้ หว่อ เซิน เปียน  น่า จุ้ย เห่า ซื่อ หยง หย่วน

อธิษฐาน  ฉันอยากให้เธออยู่เคียงข้างฉัน ถ้าจะให้ดีที่สุดคืออยู่ด้วยกันไปตลอดกาล 

 

ซ้ำ *, * 

 

毛弟 : 每天一睁开眼就希望你能在我身边

Máo Dì : měi tiān yī zhēng kāi yǎn jiù xī wàng nǐ néng zài wǒ shēn biān

เหมาตี้ : เหม่ย เทียน อี้ เจิง ไค เหยี่ยน จิ้ว ซี ว่าง หนี่ เหนิง ไจ้ หว่อ เซิน เปียน

ในทุกวันที่พอลืมตาขึ้นมาก็หวังว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉัน 

 

能不能三百六十五天都能和你见面

néng bù néng sān bǎi liù shí wǔ tiān dōu néng hé nǐ jiàn miàn

เหนิง ปู้ เหนิง ซาน ป่าย ลิ่ว สือ อู่ เทียน โตว เหนิง เหอ หนี่ เจี้ยน เมี่ยน

จะเป็นไปได้ไหมที่จะได้เจอเธอทั้ง365วัน 

 

第一次强烈感 无法抗拒的感

dì yī cì qiáng liè gǎn jué  wú fǎ kàng jù de gǎn jué

ตี้ อี ชื่อ เฉียง เลี้ย ก่าน เจว๋  อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้ เตอะ ก่าน เจว๋

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกรุนแรงแบบนี้ ไม่สามารถต้านทานความรู้สึกได้เลย 

 

I'm Going Crazy Now(Now Now~)

ฉันกำลังจะบ้าแล้วตอนนี้(ตอน นี้~) 

 

给我的爱一瞬间变成永远

gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yuǎn

เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย อี๋ ซุ่น เจียน เปี้ยน เฉิง หยง หย่วน

รักที่ให้ฉันแม้เพียงพริบตาเดียวก็ขอให้เปลี่ยนเป็นตลอดกาล 

 

每年都不改 Every Day Every Night

měi nián dōu bù gǎi biàn Every Day Every Night

เหม่ย เหนียน โตว ปู้ ไก่ เปี้ยน  เอฟวรี เดย์ เอฟวรี ไนท์

ในทุก ๆ ปีไม่เปลี่ยนแปลง ทุกวัน ทุกคืน

 

--> เพลงจากอัลบั้มใหม่ของสามหนุ่มJPMครับ เพลงนี้หวังจื่อร่วมแต่งคำร้องเองด้วย แฟนคลับจีนบางคนเขาบอกว่าหวังจื่อแต่งให้กุ้ยกุ้ยนะครับ ไม่ว่าจะจริงเท็จแค่ไหน แต่เพลงนี้เพราะดี ลองฟังกันดูนะครับ

edit @ 29 Dec 2012 10:41:03 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet