365 Days - JPM

posted on 24 Nov 2012 13:39 by lovelyricslikesongs in JPM, TaiwanSongs

Sān Bǎi Liù Shí Wǔ Tiān (365 ) 365 Days - JPM

 

 

Lyrics

: Every Day Every Night 给我的爱一瞬间变成永远

All : Every Day Every Night  gěi wǒ de ài yī shùn jiān biàn chéng yǒng yu