Over The Limit เต้นสุดเหวี่ยง - Show Luo

posted on 17 Nov 2012 15:06 by lovelyricslikesongs in ShowLuo, TaiwanSongs

Wǔ Jí Xiàn (舞极限) Over The Limit เต้นสุดเหวี่ยง - Show Luo

 

 

Lyric

 

NA NA NA ……

 

 

当全世界 沦陷于壁垒 我扛旗 努力

dāng quán shì jiè  quán lún xiàn yú bì lěi  wǒ káng qí  nǔ lì huī

ตัง เฉวียน ซื่อ เจี้ย  เฉวียน หลุน เซี่ยน อวิ๋ ปี้ เหล่ย  หว่อ ขัง ฉี  หนู่ ลี่ ฮุย

เมื่อโลกทั้งใบ ตกอยู่ในกรอบของป้อมปราการ ฉันแบกธง พยายามโบกสะบัด

 

 

让烟硝味 全消弭于音 无所 谁赢谁

ràng yān xiāo wèi  quán xiāo mǐ yú yīn yuè  wú suǒ wèi  shuí yíng shuí

ร่าง เยียน เซียว เว่ย  เฉวียน เซียว หมี่ อวิ๋ ยิน เยว่  อู๋ สั่ว เว่ย  สุย หยิง สุย

ให้กลิ่นและควัน สลายกลายเป็นดนตรีทั้งหมด ไม่สำคัญว่าใครจะชนะใคร

 

 

把拒马撤掉 墙推倒 对手拥抱 OH

bǎ jù mǎ chè diào  gāo qiáng tuī dǎo  hé duì shǒu yōng bào  OH

ป่า จวี้ หม่า เช้อ เตี้ยว  เกา เฉียง ทุย เต่า  เหอ ตุ้ย โส่ว ยง เป้า  โอ้

เอาเครื่องกีดขวางปลดออก ให้กำแพงสูงพังทลาย แล้วไปกอดคอคู่ต่อสู้ 

 

给敌意机会 去插上玫瑰 别让她枯萎 OH

gěi dí yì jī huì  qù chā shàng méi gui  bié ràng tā kū wěi  OH

เก่ย ตี๋ อี้ จี ฮุ่ย  ชวี่ ชา ซ่าง เหมย กุย  เปี๋ย ร่าง ทา คู เหว่ย  โอ้

ให้โอกาสความเป็นศัตรู ได้ไปปักช่อกุหลาบ อย่าทำให้เธอเหี่ยวเฉา

 

 

*这歌以舞为名 为爱 而跳 让身体舞极限

zhè gē yǐ wǔ wéi míng  wèi ài  ér tiào  ràng shēn tǐ wǔ jí xiàn  yī shāo  zài shāo

เจ้อ เกอ อี๋ อู่ เหวย หมิง  เว่ย อ้าย  เอ๋อ เที่ยว  ร่าง เซิน ถี อู่ จี๋ เซี่ยน  อี้ เซา  ไจ้ เซา

เพลงนี้ใช้เต้นมาตั้งชื่อ เพื่อรัก จึงกระโดด ให้ร่างกายเต้นสุดเหวี่ยง พอเบิร์น แล้วก็เบิร์นอีก

 

 

这歌以舞为名 我当然要 爱我的你 献上最敬礼

zhè gē yǐ wǔ wéi míng  wǒ dāng rán yào  xiàng ài wǒ de nǐ  xiàn shàng zuì jìng lǐ

เจ้อ เกอ อี๋ อู่ เหวย หมิง  หว่อ ตัง หยาน เหย้า  เซี่ยง อ้าย หว่อ เตอะ หนี่  เซี่ยน ซ่าง จุ้ย จิ้ง หลี่

เพลงนี้ใช้เต้นมาตั้งชื่อ ฉันแน่นอนอยาก ให้เธอมารักฉัน จะมอบรักให้อย่างเคารพที่สุด

 

 

**舞极限跳 NA NA NA ……

wǔ jí xiàn tiào yuè  NA NA NA ……

อู่ จี๋ เซี่ยน เที่ยว เยว่  นา นา นา นา ……

เต้นสุดเหวี่ยงกระโดดเลย 

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

当我舞 已臣服于疲 我不累 我是鬼

dāng wǒ wǔ  yǐ chén fú yú pí bèi  wǒ bù lèi  wǒ shì guǐ

ตัง หว่อ อู่ ปู้  อี่ เฉิน ฝู อวิ๋ ผี เป้ย  หว่อ ปู๋ เล้ย  หว่อ ซื่อ กุ่ย

เมื่อฉันเต้นออกสเต็บ ก็ยอมอยู่ใต้อำนาจของความเหนื่อย แต่ฉันไม่เหนื่อย ฉันเป็นผี

 

 

就算此刻 我仍不完美 到明天 谁怕谁

jiù suàn cǐ  wǒ réng bù wán měi  dào míng tiān  shuí pà shuí

จิ้ว ซ่วน ฉื่อ เค่อ  หว่อ เหริง ปู้ หวาน เหม่ย  เต้า หมิง เทียน  สุย พ่า สุย

ต่อให้เวลานี้ ฉันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่พอถึงพรุ่งนี้ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะกลัวใคร

 

 

把鞋带绑牢 舞台架好 和天空比高 OH

bǎ xié dài bǎng láo  wǔ tái jià hǎo  hé tiān kōng bǐ gāo  OH

ป่า เสีย ไต้ ป่าง เหลา  อู่ ไถ เจี้ย เห่า  เหอ เทียน คง ปี่ เกา  โอ้

ผูกเชือกผูกรองเท้าให้แน่น สร้างเวทียกพื้น ให้สูงกว่าท้องฟ้าเลย

 

 

给舞曲机会 宠爱汗水 别让她沉睡 OH

gěi wǔ qǔ jī huì  chǒng ài hàn shuǐ  bié ràng tā chén shuì  OH

เก๋ย อู๋ ฉวี่ จี ฮุ่ย  ชวี่ ฉ่ง อ้าย ฮั่น สุ่ย  เปี๋ย ร่าง ทา เฉิน ซุ่ย  โอ้

ให้โอกาสเพลงเต้น ได้ไปรักกับเหงื่อ อย่าปล่อยให้เธอหลับสนิท

 

 

ซ้ำ *, **, *, *, *

 

 

以舞为荣耀

yǐ wǔ wéi róng yào

อี๋ อู่ เหวย หยง เหย้า

ให้การเต้นเป็นเกียรติภูมิของเรา

 

--> เพลงในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของหนุ่มShowLuoซึ่งอัลบั้มนี้จะใช้ในการออกทัวร์คอนเสิร์ตในปี2013 ของหนุ่มเสี่ยวจูด้วย แฟนคลับของหนุ่มคนนี้ก็อย่าพลาดติดตามเขาด้วยละกันนะครับ สำหรับเพลงนี้ เป็นเพลงเร็ว MVมันส์มากๆ สมกับชื่อเพลงเลย เพราะดีครับ ลองฟังกันดูนะครับ

edit @ 22 Dec 2012 15:19:16 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet