Do Not Say Goodbye ไม่พูดว่าลาก่อน - S.H.E

posted on 05 Nov 2012 19:44 by lovelyricslikesongs in SHE, TaiwanSongs

Bù Shuō Zài Jiàn (说再见) Do Not Say Goodbye ไม่พูดว่าลาก่อน - S.H.E

Lyric

Ella : 你好 找到你的幸福了 那笑容 样像花灿烂吗

Ella : nǐ hǎo ma  zhǎo dào nǐ de xìng fú le ma  nà xiào róng  yī yàng xiàng huā càn làn ma

เอลล่า : หนี เห่า ม่ะ  เจ่า เต้า หนี่ เตอะ ซิ่ง ฝู เลอะ ม่ะ  น่า เสี้ยว หยง  อี๋ ย่าง เซี่ยง ฮวา ช่าน ล่าน ม่ะ

เธอสบายดีไหม เจอความสุขแล้วหรือยัง รอยยิ้มแบบนั้น เหมือนดอกไม้ที่สดใสเลยใช่ไหม