Rén Hǎi Zhōng Yù Jiàn Nǐ (人海中遇见你) Seeing You in the Crowd ได้พบเธอท่ามกลางผู้คนมากมาย - Lin Yu Qun (Ost.You Are the Apple of My Eye)

Lyric

你的爱值得信赖 你的心靠在身边

nǐ de ài zhí dé xìn lài  nǐ de xīn kào zài shēn biān

หนี่ เตอะ อ้าย จื๋อ เต๋อ ซิ่น ไล่  หนี่ เตอะ ซิน เค่า ไจ้ เซิน เปียน

ความรักของเธอคู่ควรกับการเชื่อใจ ใจของเธอก็อยู่เคียงข้าง

 

 

只要你在我就有许多梦想

zhǐ yào nǐ zài wǒ jiù yǒu xǔ duō mèng xiǎng 

จื่อ เหย้า หนี่ ไจ้ หว่อ จิ้ว โหยว สวี่ ตัว เมิ่ง เสี่ยง 

ขอเพียงเธออยู่กับฉันก็จะมีความฝันมากมาย

 

 

只要你在我就有更多力量

zhǐ yào nǐ zài wǒ jiù yǒu gèng duō lì liàng

จื่อ เหย้า หนี่ ไจ้ หว่อ จิ้ว โหย่ว เกิ้ง ตัว ลี่ เลี่ยง

ขอเพียงเธออยู่กับฉันก็จะยิ่งมีพลัง

 

 

亲爱的我多么幸运 人海中能够遇见你

qīn ài de wǒ duō me xìng yùn  rén hǎi zhōng néng gòu yù jiàn nǐ

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ ซิ่ง วิ่น  เหริน ไห่ จง เหนิ่ง โก้ว อวิ้ เจี้ยน หนี่  

ฉันโชคดีอะไรอย่างนี้ ที่ได้พบเจอเธอท่ามกลางผู้คนมากมาย

 

 

亲爱的我多么盼望

qīn ài de wǒ duō me pàn wàng 

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ พ่าน ว่าง 

ฉันหวังเป็นอย่างมากว่า

 

 

就从这一刻起和你分享所有感觉

jiù cóng zhè yī kè qǐ hé nǐ fēn xiǎng suǒ yǒu gǎn jué

จิ้ว ฉง เจ้อ อี๋ เค่อ ฉี่ เหอ หนี่ เฟิน เสี่ยง สัว โหย่ว ก่าน เจว๋

นับจากเวลานี้จะได้แบ่งปันความรู้สึกทั้งหมดกับเธอ

 

 

亲爱的我多么幸运 人海中能够遇见你

qīn ài de wǒ duō me xìng yùn  rén hǎi zhōng néng gòu yù jiàn nǐ

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ ซิ่ง วิ่น  เหริน ไห่ จง เหนิ่ง โก้ว อวิ้ เจี้ยน หนี่

ฉันโชคดีอะไรอย่างนี้ ที่ได้พบเจอเธอท่ามกลางผู้คนมากมาย

 

 

亲爱的我多么盼望

qīn ài de wǒ duō me pàn wàng 

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ พ่าน ว่าง 

ฉันหวังเป็นอย่างมากว่า

 

 

就从这一刻起和你分享真心的感觉

jiù cóng zhè yī kè qǐ hé nǐ fēn xiǎng zhēn xīn de gǎn jué

จิ้ว ฉง เจ้อ อี๋ เค่อ ฉี่ เหอ หนี่ เฟิน เสี่ยง เจิน ซิน เตอะ ก่าน เจว๋

นับจากเวลานี้จะได้แบ่งปันความรู้สึกที่จริงใจกับเธอ

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

*你的爱没有保留 你的心献给了我

nǐ de ài méi yǒu bǎo liú  nǐ de xīn xiàn gěi le wǒ 

หนี่ เตอะ อ้าย เหมย โหย่ว เป่า หลิว  หนี่ เตอะ ซิน เซี่ยน เก่ย เลอะ หว่อ 

ความรักของเธอไม่ได้เก็บกั๊กเอาไว้ ใจของเธอที่มอบให้กับฉัน

 

 

只要你在我就有更多理想

zhǐ yào nǐ zài wǒ jiù yǒu gèng duō lǐ xiǎng

จื่อ เหย้า หนี่ ไจ้ หว่อ จิ้ว โหย่ว เกิ้ง ตัว หลี เสี่ยง

ขอเพียงเธออยู่กับฉันก็จะยิ่งมีอุดมการณ์มากขึ้น

 

 

与你同在就好像拥抱天堂 Woo~ Ho~ Woo~

yǔ nǐ tóng zài jiù hǎo xiàng yōng bào tiān tang Woo~ Ho~ Woo~

อวิ่ หนี่ ถง ไจ้ จิ้ว เห่า เซี่ยง ยง เป้า เทียน ถาง โว~ โอ้~ โว~

ได้อยู่กับเธอ ราวกับได้โอบกอดสวรรค์เอาไว้

 

 

**亲爱的我多么幸运 人海中能够遇见你

qīn ài de wǒ duō me xìng yùn  rén hǎi zhōng néng gòu yù jiàn nǐ

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ ซิ่ง วิ่น  เหริน ไห่ จง เหนิ่ง โก้ว อวิ้ เจี้ยน หนี่

ฉันโชคดีอะไรอย่างนี้ ที่ได้พบเจอเธอท่ามกลางผู้คนมากมาย

 

 

亲爱的我多么盼望

qīn ài de wǒ duō me pàn wàng 

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ พ่าน ว่าง 

ฉันหวังเป็นอย่างมากว่า

 

 

每一天在这里永远永远有家的感觉

měi yī tiān zài zhè lǐ yǒng yuǎn yǒng yuǎn yǒu jiā de gǎn jué

เหม่ย อี้ เทียน ไจ้ เจ้อ หลี่ หยง หย่วน หยง หย่วน โหย่ว เจีย เตอะ ก่าน เจว๋

ในทุกวันที่อยู่ที่นี่จะมีความรู้สึกเป็นครอบครัวตลอดไป

 

 

ซ้ำ **, *, **

 

 

亲爱的我多么幸运 人海中能够遇见你

qīn ài de wǒ duō me xìng yùn  rén hǎi zhōng néng gòu yù jiàn nǐ

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ ซิ่ง วิ่น  เหริน ไห่ จง เหนิ่ง โก้ว อวิ้ เจี้ยน หนี่

ฉันโชคดีอะไรอย่างนี้ ที่ได้พบเจอเธอท่ามกลางผู้คนมากมาย

 

 

 

亲爱的我多么盼望

qīn ài de wǒ duō me pàn wàng  

ชิน อ้าย เตอะ หว่อ ตัว เมอะ พ่าน ว่าง 

ฉันหวังเป็นอย่างมากว่า

 

 

每一天在这里和你分享家的感觉

měi yì tiān zài zhè lǐ hé nǐ fēn xiǎng jiā de gǎn jué

เหม่ย อี้ เทียน ไจ้ เจ้อ หลี่ เหอ หนี่ เฟิน เสี่ยง เจีย เตอะ ก่าน เจว๋

ในทุกวันที่อยู่ที่นี่จะได้แบ่งปันความรู้สึกการเป็นครอบครัวกับเธอ

 

--> วันนี้เอาเพลงประกอบภาพยนตร์ไต้หวันเรื่อง You Are the Apple of My Eye มาฝากครับ เนื้อหาเพลงก็ดี เพลงก็เพราะ ใครที่กำลังมีความรักน่าจะชอบ ลองฟังดูนะครับ

edit @ 1 Dec 2012 17:47:57 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet