Can't tell me ไม่อาจบอกฉันได้ - Nylon Chen

 

 

Lyric

 

轻声的说要离开 空气中只剩心碎的声音 无法呼吸

nǐ qīng shēngde shuō yào lí kāi  kōng qì zhōng zhǐ shèng xīnsuì de shēng yīn  wú fǎ hū xī

หนี่ชิง เซิง เตอะ ซัว เหย้า หลี ไค  คง ชี่ จงจื่อ เซิ่ง ซิน ซุ่ย เตอะ เซิง ยิน  อู๋ฝ่า ฮู ซี

เธอพูดด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าจะไปทำให้มีแต่เสียงหัวใจที่แตกสลายในอากาศ ไม่สามารถหายใจได้

 

 

安静也藏不住伤心 开是否只是等我开口 把你挽留

ān jìng yě cáng bù zhù shāngxīn  lí kāi shì fǒu zhǐ shì děng wǒ kāi kǒu  bǎ nǐ wǎn liú

อันจิ้ง เย่ ฉาง ปู๋ จู้ ซาง ซิน  หลี ไค ซื่อโฝ่ว จื่อ ซื่อ เติ๋ง หว่อ ไค โข่ว  ป๋าหนี หว่าน หลิว

ความเงียบก็กลบความเศร้าเสียใจไม่อยู่จะจากไปใช่ไหม  รอแค่ให้ฉันเอ่ยปากยับยั้งไม่ให้เธอไป

 

 

生命里的二分之一 么舍得割舍

shēng mìng lǐ de èr fēnzhī yī  zěn me shě de gē shě 

เซิงมิ่ง หลี่ เตอะ เอ้อ เฟิน จือ อี  เจิ่นเมอะ เส่อ เตอะ เกอ เส่อ

1 ใน2 ส่วนของชีวิตคนเรา จะตัดใจละทิ้งได้ยังไง

 

 

眼泪和痛就留给我 成全你的快

yǎn lèi hétòng jiù liú gěi wǒ  chéng  quán nǐ de kuài lè

เหยี่ยนเล้ย เหอ ท่ง จิ้ว หลิว เก๋ย หว่อ  เฉิงเฉวียน หนี่ เตอะ ไคว่ เล่อ

น้ำตาและความเจ็บปวดก็ทิ้งไว้ให้ฉันให้ทั้งหมดกลายเป็นความสุขของเธอ

 

 

*你能说分开(都)为我好 你能慢慢消失在人海

nǐ néng shuōfēn kāi (dōu) shì wèi wǒ hǎo  nǐ néng mànmàn xiāo shī zài rén hǎi

หนี่เหนิง ซัว เฟิน ไค (โตว) ซื่อ เว่ย หว่อ เห่า หนี่ เหนิง ม่าน ม่าน เซียว ซือ ไจ้ เหริน ไห่

เธออาจพูดว่าเลิกกัน(ล้วน)เป็นความหวังดีต่อฉันเธออาจค่อย ๆ หายไปท่ามกลางคนมากมาย

 

 

你能哭泣让回忆都过去 你能相信你都是对的

nǐ néng kū qìràng huí yì dōu guò qù  nǐ néng xiāngxìn nǐ dōu shì duì de

หนี่เหนิ่ง คู ชี่ ร่าง หุย อี้ โตว กั้ว ชวี่ หนี่ เหนิง เซียง ซิ่น หนี่ โตว ซื่อ ตุ้ย เตอะ

เธออาจร้องไห้ปล่อยให้ความทรงจำผ่านไปเธออาจเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำนั่นถูกต้องแล้ว

 

 

你能迎接下一段的幸福 但你不能告诉我 你不再爱我

nǐ néng yíngjiē xià yī duàn de xìng fú  dàn nǐ bù nénggào su wǒ  nǐ bù zàiài wǒ

หนี่เหนิง หยิง เจีย เซี่ย อี๋ ต้วน เตอะ ซิ่ง ฝู ตั้น หนี่ ปู้ เหนิ่ง เก้า สุ หว่อ หนี่ ปู๋ ไจ้ อ้าย หว่อ

เธออาจต้อนรับความสุขที่กำลังจะมาแต่เธอไม่อาจบอกฉัน ว่าเธอไม่รักฉันอีกแล้ว

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

坐在少了你的床

zuò zài shǎo le nǐ de chuángbiān 

จั้วไจ้ เส่า เลอะ หนี่ เตอะ ฉวง เปียน

นั่งอยู่ข้างเตียงที่ไร้ตัวตนของเธอ

 

 

空气中只剩心跳的声音 让人窒息

kōng qì zhōng zhǐ shèng xīntiào de shēng yīn  ràng rén zhì xī

คงชี่ จง จื่อ เซิ่ง ซิน เที่ยว เตอะ เซิง ยิน ร่าง เหริน จื้อ ซี

มีแต่เพียงเสียงหัวใจที่เต้นในอากาศทำให้หายใจไม่ออก

 

 

望着你要去的远方

wàng zhe nǐ yào qù deyuǎn fāng 

ว่างเจอะ หนี่ เหย้า ชวี่ เตอะ หย่วน ฟัง

มองไปยังที่ที่ไกลโพ้นที่เธอจะไป

 

 

想挽留却来不及说出口 只剩沉默

xiǎng wǎn liú quèlái bù jí shuō chū kǒu  zhǐ shèng chénmò

เสียงหว่าน หลิว เชว่ ไหล ปู้ จี๋ ซัว ชู โข่ว จื่อ เซิ่ง เฉิน มั่ว

อยากจะยับยั้งเธอไม่ให้ไปแต่พูดไม่ออกหลงเหลือไว้เพียงความเงียบงัน

 

 

生命里的二分之一 么舍得割舍

shēng mìng lǐ de èr fēnzhī yī  zěn me shě de gē shě 

เซิงมิ่ง หลี่ เตอะ เอ้อ เฟิน จือ อี  เจิ่นเมอะ เส่อ เตอะ เกอ เส่อ

1 ใน2 ส่วนของชีวิตคนเรา จะตัดใจละทิ้งได้ยังไง

 

眼泪和痛就留给我 成全你的快

yǎn lèi hétòng jiù liú gěi wǒ  chéng  quán nǐ de kuài lè

เหยี่ยนเล้ย เหอ ท่ง จิ้ว หลิว เก๋ย หว่อ  เฉิงเฉวียน หนี่ เตอะ ไคว่ เล่อ

น้ำตาและความเจ็บปวดก็ทิ้งไว้ให้ฉันให้ทั้งหมดกลายเป็นความสุขของเธอ

 

 

ซ้ำ *, *

 

 

轻声的说要离开

nǐ qīng shēngde shuō yào lí kāi 

หนี่ชิง เซิง เตอะ ซัว เหย้า หลี ไค 

เธอพูดด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าจะไป

 

 

空气中只剩心碎的声音 不是惋惜

kōng qì zhōng zhǐ shèng xīnsuì de shēng yīn  bù shì wǎn xī

คงชี่ จง จื่อ เซิ่ง ซิน ซุ่ย เตอะ เซิง ยิน ปู๋ ซื่อ หว่าน ซี

ทำให้มีแต่เสียงหัวใจที่แตกสลายในอากาศไม่ใช่เสียดาย

 

-->เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดของไนลอน เฉินครับ เขาทำเป็นคนละเวอร์ชั่นกับที่ใช้ประกอบซีรีส์เรื่อง Sunny Girl นะครับ เพลงนี้เพราะดีครับ ลองฟังดูนะครับ

edit @ 17 Nov 2012 13:56:44 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet