I'm not crazy ฉันไม่ได้บ้า - Zhang Yun Jing

posted on 22 Sep 2012 10:35 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs

Wǒ Méi Yǒu Fēng (我没有) I'm not crazy ฉันไม่ได้บ้า - Zhang Yun Jing

 

 

Lyric

 

们怎么开始的 结束的 么结束的 开始了

wǒ men zěn me kāi shǐ de  jié shù de  zěn me jié shù de  què kāi shǐ le

หว่อ เมิน เจิ่น เมอะ ไค สื่อ เตอะ  เจี๋ย ซู่ เตอะ  เจิ่น เมอะ เจี๋ย ซู่ เตอะ  เชว่ ไค สื่อ เลอะ

เราสองเริ่มคบและจบลงกันยังไง จบลงยังไงถึงมาเริ่มคบกัน

 

 

记得不记得 现在都忘了 开始了早晨

jì de bù jì de  xiàn zài dōu wàng le  yòu kāi shǐ le zǎo chén

จี้ เตอะ ปู๋ จี้ เตอะ  เซี่ยน ไจ้ โตว ว่าง เลอะ  โย่ว ไค สื่อ เลอะ เจ่า เฉิน

จำได้ไหม ตอนนี้ลืมหมดแล้ว และก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่แล้วด้วย

 

 

*们怎么分开的 开了 么相遇的 爱着的

wǒ men zěn me fēn kāi de  fēn kāi le  zěn me xiāng yù de  yòu ài zhe de

หว่อ เมิน เจิ่น เมอะ เฟิน ไค เตอะ  เฟิน ไค เลอะ  เจิ่น เมอะ เซียง อวิ้ เตอะ  โย่ว อ้าย เจอะ เตอะ

เราสองเลิกกันได้ยังไง เลิกกันแล้ว แล้วมาพบกันและรักกันต่อได้ยังไง 

 

认得不认得 应该认得 都是你给的 (给的~)

rèn de bù rèn de  nǐ yīng gāi rèn de  dōu shì nǐ gěi de (nǐ gěi de)

เริ่น เตอะ ปู๋ เริ่น เตอะ  หนี่ ยิง ไก เริ่น เตอะ  โตว ซื่อ หนี เก่ย เตอะ (หนี เก่ย เตอะ)

จำได้ไหม เธอควรจะจำได้ เพราะทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่เธอให้ (สิ่งที่เธอให้)

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

**我没有 我只是很难过 我没有 我只是很脆弱

wǒ méi yǒu fēng  wǒ zhǐ shì hěn nán g  wǒ méi yǒu fēng  wǒ zhǐ shì hěn cuì ruò

หว่อ เหมย โหย่ว เฟิง  หว่อ จื่อ ซื่อ เหิ่น หนาน กั้ว  หว่อ เหมย โหย่ว เฟิง  หว่อ จื่อ ซื่อ เหิ่น ชุ่ย ยั่ว

ฉันไม่ได้บ้า ฉันเพียงแค่เสียใจมาก ฉันไม่ได้บ้า ฉันเพียงแค่อ่อนแอมาก

 

 

就算再痛 我也会让我们自由 这才是我 一个坦白的我

jiù suàn zài tòng  wǒ yě huì ràng wǒ men zì yóu  zhè cái shì wǒ  yī gè tǎn bái de wǒ

จิ้ว ซ่วน ไจ้ ท่ง  หว่อ เย่ ฮุ่ย ร่าง หว่อ เมิน จื้อ โหยว  เจ้อ ไฉ ซื่อ หว่อ  อี๋ เก้อ ถ่าน ไป๋ เตอะ หว่อ

ต่อให้เจ็บปวดอีกสักครั้ง ฉันก็จะทำให้เราสองเป็นอิสระ นี่ถึงจะเป็นตัวฉัน ที่เป็นคนเปิดเผย

 

 

时间走过 我只是还难过 我不想留 这伤口还在痛

shí jiān zǒu guò  wǒ zhǐ shì hái nán guò  wǒ bù xiǎng liú  zhè shāng kǒu hái zài tòng

สือ เจียน โจ่ว กั้ว  หว่อ จื่อ ซื่อ ไห หนาน กั้ว  หว่อ ปู้ เสี่ยง หลิว  เจ้อ ซาง โข่ว ไห ไจ้ ท่ง

เวลาเดินผ่านไป แต่ว่าฉันยังคงเสียใจ ฉันไม่อยากเหลือ บาดแผลนี้ที่ยังคงเจ็บปวดอยู่

 

 

我没有 是当初忘记了喊痛

wǒ méi yǒu fēng  shì dāng chū wàng jì le hǎn tòng

หว่อ เหมย โหย่ว เฟิง  ซื่อ ตัง ชู ว่าง จี้ เลอะ ห่าน ท่ง

ฉันไม่ได้บ้า เพียงแค่ในตอนต้นลืมร้องตะโกนว่าเจ็บ

 

 

么不懂 我只是没有 都没有 (都没有)

zěn me bù dǒng  wǒ zhǐ shì méi yǒu shuō  dōu méi yǒu shuō (dōu méi yǒu shuō)

เจิ่น เมอะ ปู้ ต่ง  หว่อ จื่อ ซื่อ เหมย โหย่ว ซัว  โตว เหมย โหย่ว ซัว  (โตว เหมย โหย่ว ซัว)

ทำไมไม่เข้าใจ ฉันเพียงแค่ไม่ได้พูด ไม่ได้พูดเลย  (ไม่ได้พูดเลย)

 

 

ซ้ำ *, **, **

 

-->วันนี้เอาเพลงของทอมจากไต้หวันมาฝากครับ จากอัลบั้มใหม่ล่าสุด เพราะดี ลองฟังกันดูนะครับ

edit @ 27 Oct 2012 13:59:05 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet