Yī Qǐ Fēi (一起) Flying Wth You บินไปด้วยกัน - Jimmy Lin Zhi Ying+Jang Na Ra Ost.Flying With You

 

Lyric

林志 : 一个人旅行 很需要勇气

LínZhìYǐng : yī gè rén lǚ xíng  hěn xū yào yǒng qì 

หลินจื้ออิ่ง : อี๋ เก้อ เหริน ลวี่ สิง  เหิ่น ซวี เหย้า หย่ง ชี่

ท่องเที่ยวคนเดียว ต้องใช้ความกล้าอย่างมาก