Yī Qǐ Fēi (一起) Flying Wth You บินไปด้วยกัน - Jimmy Lin Zhi Ying+Jang Na Ra Ost.Flying With You

 

Lyric

林志 : 一个人旅行 很需要勇气

LínZhìYǐng : yī gè rén lǚ xíng  hěn xū yào yǒng qì 

หลินจื้ออิ่ง : อี๋ เก้อ เหริน ลวี่ สิง  เหิ่น ซวี เหย้า หย่ง ชี่

ท่องเที่ยวคนเดียว ต้องใช้ความกล้าอย่างมาก

 

 

我一旦确定 为了梦前进

wǒ yī dàn què dìng  jiù wèi le mèng qián jìn

หว่อ อี๋ ตั้น เชว่ ติ้ง  จิ้ว เว่ย เลอะ เมิ่ง เฉียน จิ้น

ถ้าฉันแน่ใจแล้ว ก็จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อความฝัน

 

 

张娜拉 : 我用心找 却在人海遇见你 都是 留下的纪念品

ZhāngNàLā : wǒ yòng xīn zhǎo xún  què zài rén hǎi yù jiàn nǐ  dōu shì ài  liú xià de jì niàn pǐn

จางนารา : หว่อ ย่ง ซิน เจ่า สวิน  เชว่ ไจ้ เหริน ไห่ อวิ้ เจี้ยน หนี่  โตว ซื่อ อ้าย  หลิว เซี่ย เตอะ จี้ เนี่ยน ผิ่น

ฉันใช้ใจในการตามหา จนได้พบเจอเธอท่ามกลางคนหมู่มาก นั่นคือรัก ที่ฝากไว้เป็นของที่ระลึก

 

 

林志 : 许不确定 许不安心

LínZhìYǐng : huò xǔ bù què dìng  huò xǔ bù ān xīn

หลินจื้ออิ่ง : ฮั่ว สวี่ ปู๋ เชว่ ติ้ง  ฮั่ว สวี่ ปู้ อัน ซิน

บางทีอาจจะไม่แน่ใจ บางทีอาจจะไม่สบายใจ

 

 

 

合:可是我和你 慢慢默契累

All : kě shì wǒ hé nǐ  màn màn mò qì lěi jī

ร้องรวม : เข่อ ซื่อ หว่อ เหอ หนี่  ม่าน ม่าน มั่ว ชี่ เหล่ย จี

แต่ว่าฉันและเธอ ค่อย ๆ สะสมสัญญาลับระหว่างกัน

 

 

 

从你的眼里 看出美丽新剧情 都是你给我的好心情

cóng nǐ de yǎn lǐ  kàn chū měi lì xīn jù qíng  dōu shì nǐ gěi wǒ de hǎo xīn qíng

ฉง หนี่ เตอะ เหยียน หลี่  คั่น ชู เหม่ย ลี่ ซิน จวี้ ฉิง  โตว ซื่อ หนี เก๋ย หว่อ เตอะ เห่า ซิน ฉิง

เห็นได้จากสายตาของเธอ ที่มองออกถึงเรื่องราวใหม่ ๆ ที่สวยงาม นั่นคือความรู้สึกดี ๆ ที่เธอมอบให้ฉัน

 

 

幸福是一起飞往更远的地方

xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng gèng yuǎn de dì fāng 

ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เกิ้ง หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง

ความสุขคือการที่เราบินไปด้วยกันยังสถานที่ที่ไกลโพ้น

 

 

当你很难过时 帮你带走感伤

dāng nǐ hěn nán guò shí  bāng nǐ dài zǒu gǎn shāng

ตัง หนี เหิ่น หนาน กั้ว สือ  ปัง หนี่ ไต้ โจ๋ว ก่าน ซาง

เมื่อตอนที่เธอเศร้าเสียใจ ก็ช่วยพาเธอเดินออกจากอารมณ์ที่อ่อนไหว

 

 

就算我们没有办法一模一样 我努力像你一

jiù suàn wǒ men méi yǒu bàn fǎ yī mú yī yàng  wǒ nǔ lì xiàng nǐ yī yàng 

จิ้ว ซ่วน หว่อ เมิน เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า อี้ หมู อี๋ ย่าง  หว่อ หนู่ ลี่ เซี่ยง หนี่ อี๋ ย่าง

แม้ว่าเราสองจะไม่มีความคิดที่ตรงกัน แต่ฉันก็พยายามที่จะเป็นให้เหมือนเธอ

 

 

为爱 要笑的更漂亮 很漂亮

yīn wèi ài  yào xiào de gèng piào liang  hěn piào liang

ยิน เว่ย อ้าย  เหย้า เสี้ยว เตอะ เกิ้ง เพี่ยว เลี่ยง  เหิ่น เพี่ยว เลี่ยง

เพราะว่ารัก จึงต้องยิ้มให้สวยยิ่งขึ้น สวยมาก

 

 

幸福是一起飞往蔚蓝的海洋

xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng wèi lán de hǎi yáng 

ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เว่ย หลาน เตอะ ไห่ หยาง 

ความสุขคือการที่เราบินไปด้วยกันยังท้องทะเลสีครามเข้ม 

 

 

当你很需要力量 我陪你坚强

dāng nǐ hěn xū yào lì liàng  wǒ péi nǐ jiān qiáng

ตัง หนี เหิ่น ซวี เหย้า ลี่ เลี่ยง  หว่อ เผย หนี่ เจียน เฉียง

เมื่อตอนที่เธอต้องการพลัง ฉันจะอยู่เคียงข้างทำให้เธอเข้มแข็ง

 

 

只要我们别再一次错过对方 别再错过对方

zhǐ yào wǒ men bié zài yī cì cuò guò duì fāng  bié zài cuò guò duì fāng 

จื่อ เหย้า หว่อ เมิน เปี๋ย ไจ้ อี๋ ชื่อ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง  เปี๋ย ไจ้ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง

ขอเพียงแค่เราสองอย่าได้พลาดจากกันอีกแม้แต่ครั้งเดียวเลย อย่าได้พลาดจากกันอีก

 

 

有了你 我就愿意Flying With You

yǒu le nǐ  wǒ jiù yuàn yì Flying With You

โหย่ว เลอะ หนี่  หว่อ จิ้ว ย่วน อี้  ไฟลอิง วิธ ยู

ตราบใดที่มีเธอ ฉันก็ยอมที่จะบินไปด้วยกันกับเธอ

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

 

 

林志 : 过去通通都抛下

LínZhìYǐng : bǎ guò qù tōng tōng dōu pāo xià

หลินจื้ออิ่ง : ป่า กั้ว ชวี่ ทง ทง โตว เพา เซี่ย

เอาอดีตทั้งหมดโยนทิ้งไป

 

 

合:只要未来都有你陪我 Woo

All : zhǐ yào wèi lái dōu yǒu nǐ péi wǒ chuǎng Woo

ร้องรวม : จื่อ เหย้า เว่ย ไหล โตว โหยว หนี่ เผย หว่อ ฉ่วง  โว้

ขอเพียงแค่ในอนาคตมีเธอเคียงข้างออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยกันก็พอ

 

 

一起飞往更远的地方 带你前往

yī qǐ fēi wǎng gèng yuǎn de dì fāng  dài nǐ qián wǎng

อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เกิ้ง หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง  ไต้ หนี่ เฉียน หว่าง

บินไปด้วยกันยังสถานที่ที่ไกลโพ้น พาเธอก้าวไปข้างหน้า

 

 

 

当你很难过时 帮你带走感伤

dāng nǐ hěn nán guò shí  bāng nǐ dài zǒu gǎn shāng

ตัง หนี เหิ่น หนาน กั้ว สือ  ปัง หนี่ ไต้ โจ๋ว ก่าน ซาง

เมื่อตอนที่เธอเศร้าเสียใจ ก็ช่วยพาเธอเดินออกจากอารมณ์ที่อ่อนไหว

 

 

就算我们没有办法一模一样 我努力像你一

jiù suàn wǒ men méi yǒu bàn fǎ yī mú yī yàng  wǒ nǔ lì xiàng nǐ yī yàng 

จิ้ว ซ่วน หว่อ เมิน เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า อี้ หมู อี๋ ย่าง  หว่อ หนู่ ลี่ เซี่ยง หนี่ อี๋ ย่าง

แม้ว่าเราสองจะไม่มีความคิดที่ตรงกัน แต่ฉันก็พยายามที่จะเป็นให้เหมือนเธอ

 

 

为爱 我要笑的更漂亮 漂亮

yīn wèi ài  wǒ yào xiào de gèng piào liang  piào liang

ยิน เว่ย อ้าย  หว่อ เหย้า เสี้ยว เตอะ เกิ้ง เพี่ยว เลี่ยง  เพี่ยว เลี่ยง

เพราะว่ารัก ฉันจึงต้องยิ้มให้สวยยิ่งขึ้น สวยยย

 

 

幸福是一起飞往蔚蓝的海洋 不慌

xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng wèi lán de hǎi yáng  bù huāng zhāng

ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เว่ย หลาน เตอะ ไห่ หยาง  ปู้ ฮวง จาง 

ความสุขคือการที่เราบินไปด้วยกันยังท้องทะเลสีครามเข้ม ไม่ต้องตกใจ

 

 

 

当你很需要力量 我陪你坚强 给你温暖肩膀

dāng nǐ hěn xū yào lì liàng  wǒ péi nǐ jiān qiáng  wǒ gěi nǐ wēn nuǎn jiān bǎng

ตัง หนี เหิ่น ซวี เหย้า ลี่ เลี่ยง  หว่อ เผย หนี่ เจียน เฉียง  หว่อ เก๋ย หนี่ เวิน หน่วน เจียน ป่าง

เมื่อตอนที่เธอต้องการพลัง ฉันจะอยู่เคียงข้างทำให้เธอเข้มแข็ง ฉันจะเป็นไหล่ที่อบอุ่นให้เธอ

 

 

只要我们别再一次错过对方 Woo

zhǐ yào wǒ men bié zài yī cì cuò guò duì fāng  Woo

จื่อ เหย้า หว่อ เมิน เปี๋ย ไจ้ อี๋ ชื่อ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง  โว้

ขอเพียงแค่เราสองอย่าได้พลาดจากกันอีกแม้แต่ครั้งเดียวเลย

 

 

有了你 我就愿意Flying With You

yǒu le nǐ  wǒ jiù yuàn yì Flying With You

โหย่ว เลอะ หนี่  หว่อ จิ้ว ย่วน อี้  ไฟลอิง วิธ ยู

ตราบใดที่มีเธอ ฉันก็ยอมที่จะบินไปด้วยกันกับเธอ

 

-->เพลงจากอัลบั้มใหม่ของหนุ่มJimmy Lin หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ "หลินจื้ออิ่ง" นั่นเอง เพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อเดียวกันว่า Flying With You แถมอัลบั้มใหม่ก็ยังใช้ชื่อนี้ด้วย จำง่ายดี ลองฟังกันนะครับ เพราะดี เพลงนี้ได้นางเอกเกาหลี "จาง นารา" มาร่วมร้องด้วย ทำให้ยิ่งเพราะมากๆ

edit @ 15 Sep 2012 20:56:59 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet