Xìng Fú Shì Nǐ De Wēn Róu (幸福是你的温柔) Happiness is your gentle ความสุขคือความอ่อนโยนของเธอ - Sharon Hsu

 

 

Lyric

天气冷了你温暖我 把我温柔搂在你胸口

tiān qì lěng le nǐ wēn nuǎn wǒ  bǎ wǒ wēn róu lǒu zài n