Wǒ Yīng Gāi Qù Ài Nǐ (应该去爱你) I Should Love You ฉันควรจะรักเธอ - Jiro Wang

 

 

Lyric

* 我在心跳 爱在燃烧

méi cuò  wǒ zài xīn tiào  méi cuò  ài zài rán shāo 

เหมย ชั่ว  หว่อ ไจ้ ซิน เที่ยว  เหมย ชั่ว  อ้าย ไจ้ หยาน เซา 

ใช่เลย ฉันกำลังใจเต้นแรง ใช่เลย ความรักกำลังเผาไหม้  

 

好想伸手把你拥抱

hǎo xiǎng shēn shǒu bǎ nǐ yōng bào

เหา เสี่ยง เซิน โสว ป๋า หนี่ ยง เป้า

อยากจะยื่นมือไปโอบกอดเธอ 

 

世界那么渺小 们往哪里逃

shì jiè nà me miǎo xiǎo  wǒ men wǎng nǎ lǐ táo 

ซื่อ เจี้ย น่า เมอะ เหมียว เสี่ยว  หว่อ เมิน หวาง หนา หลี่ เถา

โลกมีขนาดเล็กออกอย่างนั้น เราสองจะหนีไปที่ไหนได้ 

 

故事已决定好 谁是谁的主角

gù shì yǐ jué dìng hǎo  shuí shì shuí de zhǔ jué

กู้ ซื่อ อี่ เจว๋ ติ้ง เห่า  สุย ซื่อ สุย เตอะ จู่ เจว๋

เรื่องราวได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ว่าใครเป็นตัวเอกของเรื่อง 

 

想着 你的撒 看着 你的微笑

xiǎng zhe  nǐ de sā jiāo  kàn zhe  nǐ de wēi xiào 

เสี่ยง เจอะ  หนี่ เตอะ ซา เจียว  คั่น เจอะ  หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว 

คิดถึง ตอนที่เธองอนตุ๊บป่อง มองดู รอยยิ้มของเธอ  

 

自愿为你神魂颠倒

zì yuàn wèi nǐ shén hún diān dǎo

จื้อ ย่วน เว่ย หนี่ เสิน หุน เตียน เต่า

ยอมหลงเสน่ห์ของเธอ 

 

不怕别人围剿 不听谁的劝告

bù pà bié rén wéi jiǎo  bù tīng shuí de quàn gào 

ปู๋ พ่า เปี๋ย เหริน เหวย เจี่ยว  ปู้ ทิง สุย เตอะ เชวี่ยน เก้า

ไม่ต้องกลัวคนอื่นมาล้อมห้าม ไม่ต้องฟังคำแนะนำของใคร 

 

躲进我的怀抱 挡住一切风暴

duǒ jìn wǒ de huái bào  dǎng zhù yī qiè fēng bào

ตั่ว จิ้น หว่อ เตอะ ไหว เป้า  ต่าง จู้ อี๋ เชี้ย เฟิง เป้า

มาซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของฉัน ฉันจะปกป้องเธอจากพายุทั้งหมด 

 

全世界还有谁 比我们还绝配

quán shì jiè hái yǒu shuí  bǐ wǒ men hái jué pèi

เฉวียน ซื่อ เจี้ย ไห โหย่ว สุย  ปี๋ หว่อ เมิน ไห เจว๋ เพ่ย

ทั่วทั้งโลกใบนี้ยังจะมีใคร ที่จับคู่ได้สมบูรณ์แบบดีไปกว่าเราสอง 

 

应该去爱你 不浪费能幸福的机会

wǒ yīng gāi qù ài nǐ  bù làng fèi néng xìng fú de jī huì

หว่อ ยิง ไก ชวี่ อ้าย หนี่  ปู๋ ล่าง เฟ่ย เหนิง ซิ่ง ฝู เตอะ จี ฮุ่ย

ฉันควรจะรักเธอ ไม่ควรเสียโอกาสแห่งความสุขไป 

 

爱情的面前 你我都太卑微

zài ài qíng de miàn qián  nǐ wǒ dōu tài bēi wēi

ไจ้ อ้าย ฉิง เตอะ เมี่ยน เฉียน  หนี หว่อ โตว ไท่ เปย เวย

เมื่ออยู่ต่อหน้าความรัก ทั้งเธอและฉันต่างดูจิ๊บจ๊อยต่ำต้อยเหลือเกิน 

 

爱上了 谁敢反对 (Yeah)

ài shàng le  shuí gǎn fǎn duì (Yeah)

อ้าย ซ่าง เลอะ  สุย ก๋าน ฝ่าน ตุ้ย (เย้)

และเมื่อตกหลุมรักกันแล้ว ใครกล้าที่จะต่อต้าน (เย้)

pinyin by loveserieslikesongs

 

 

世界还有谁 比你懂我的泪

quán shì jiè hái yǒu shuí  bǐ nǐ dǒng wǒ de lèi

เฉวียน ซื่อ เจี้ย ไห โหย่ว สุย  ปี๋ หนี่ ต๋ง หว่อ เตอะ เล้ย

ทั่วทั้งโลกใบนี้ยังจะมีใคร ที่เข้าใจน้ำตาของฉันดีไปกว่าเธอ  

 

应该去爱你 要成为被羡慕的一对

wǒ yīng gāi qù ài nǐ  yào chéng wéi bèi xiàn mù de yī duì

หว่อ ยิง ไก ชวี่ อ้าย หนี่  เหย้า เฉิง เหวย เป้ย เซี่ยน มู่ เตอะ อี๋ ตุ้ย

ฉันควรจะรักเธฮ แล้วทำให้กลายเป็นคู่รักที่ถูกอิจฉาคู่หนึ่งเลย 

 

牵你的手 在人海中进退

qiān nǐ de shǒu  zài rén hǎi zhōng jìn tuì

เชียน หนี่ เตอะ โส่ว  ไจ้ เหริน ไห่ จง จิ้น ทุ่ย

จับมือของเธอ เดินไปท่ามกลางฝูงชน 

 

么都笑着面对 HOO OH HOO

shén me dōu xiào zhe miàn duì HOO OH HOO~

เสิน เมอะ โตว เสี้ยว เจอะ เมี่ยน ตุ้ย  โฮ้ โอ โฮ้~

ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็จะขอเผชิญหน้ายิ้มสู้  โฮ้ โอ โฮ้~ 

 

ซ้ำ *

 

--> ซิงเกิลที่2ของจิโร่ครับ เป็นเพลงช้า เพลงนี้เพราะดี MVเนื้อหาดีมากครับ ลองฟังกันดูนะครับ

edit @ 6 Oct 2012 14:02:34 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet