Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell ความรักจะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจคน - Fish Leong

 

 

Lyric

我冷漠是不想被看出太容易被感动触及

wǒ lěng mò shì bù xiǎng bèi kàn chū tài róng yì bèi gǎn dòng chù jí

หว่อ เหลิ่ง มั่ว ซื่อ ปู้ เสี่ยง เป้ย คั่น ชู ไท่ หยง อี้ เป้ย ก่าน ต้ง ชู่ จี๋

ฉันเมินเฉยเพราะไม่อยากถูกมองออกง่ายเกินไปว่าถูกความซึ้งใ