Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For เธอกำลังรออะไร - Jiro Wang

 

 

Lyrics

 

观众 忍无可忍地 在躁

guān zhòng  rěn wú kě rěn de  zài zào dòng 

กวน จ้ง  เหริ่น อู๋ เขอ เหริ่น เตอะ  ไจ้ เจ้า ต้ง

คนรอบข้าง กำลังใจร้อนลุ้นอย่างอดทนไม่ไหวแล้ว  

 

 

谁都看得出 你眼中 Huh