2020 LoveYou LoveYou 2020 รักเธอ รักเธอ - By2

posted on 14 Jul 2012 17:36 by lovelyricslikesongs in By2, TaiwanSongs

Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 LoveYou LoveYou 2020 รักเธอ รักเธอ - By2

 

 

 

Lyric

*我以 再也找不回心

wǒ yǐ wéi  zài yě zhǎo bù huí xīn dòng 

หว่อ อี่ เหวย  ไจ้ เย่ เจ่า ปู้ หุย ซิน ต้ง 

ฉันคิดเองว่า คงจะหาใจเต้นพองโตกลับมาไม่ได้อีกแล้ว

 

爱的出现 牵着我的灵魂走

ài de chū xiàn  qiān zhe wǒ de líng hún zǒu

อ้าย เตอะ ชู เซี่ยน  เชียน เจอะ หว่อ เตอะ หลิง หุน โจ่ว

แต่พอความรักปรากฎตัว ได้จูงจิตวิญญาณของฉันไปแล้ว

 

为我加油 你的心 抚平呵护着我伤口

nǐ wèi wǒ jiā yóu  nǐ de xīn  fǔ píng hē hù zhe wǒ shāng kǒu

หนี่ เว่ย หว่อ เจีย โหยว  หนี่ เตอะ ซิน  ฝู่ ผิง เฮอ ฮู่ เจอะ หว่อ ซาง โข่ว

เธอสู้เพื่อฉัน ใจของเธอ ได้ปลอบโยนและดูแลบาดแผลใจของฉัน     

 

爱驱走黑暗 反射光芒 注入神奇力量

ài qū zǒu hēi àn  fǎn shè guāng máng  zhù rù shén qí lì liàng 

อ้าย ชวี โจ่ว เฮย อั้น  ฝ่าน เซ้อ กวง หมาง  จู้ ยู่ เสิน ฉี ลี่ เลี่ยง

ความรักได้ขับไล่ความมืดมน ส่องสะท้อนแสงสว่าง รวบรวมพลังปฏิหาริย์

 

我愿意 向前冲不回

wǒ yuàn yì  xiàng qián chōng bù huí tóu

หว่อ ย่วน อี้  เซี่ยง เฉียน ชง ปู้ หุย โถว

ฉันยอมที่จะ พุ่งตรงไปข้างหน้าไม่หันหลังกลับ

 

说2020 这专属的密语

shuō èr líng èr líng zhè zhuān shǔ de mì yǔ 

ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง เจ้อ จวน สู่ เตอะ มี่ อวิ่ 

พูดว่า สอง ศูนย์ สอง ศูนย์ คำนี้รหัสพิเศษ 

 

说爱你爱你 疯狂趁年轻

shuō ài nǐ ài nǐ  qù fēng kuáng chèn nián qīng

ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  ชวี่ เฟิง ขวง เชิ่น เหนียน ชิง

คือรักเธอรักเธอ ไปใช้ช่วงเวลาหนุ่มสาวให้มีความความสุข

 

说2020 大声喊大秘密

shuō èr líng èr líng dà shēng hǎn dà mì mì 

ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง  ต้า เซิง ห่าน ต้า มี่ มี่ 

พูดว่า สอง ศูนย์ สอง ศูนย์  ตะโกนเสียงดังด้วยรหัสลับ

 

说爱你爱你 紧我不分离

shuō ài nǐ ài nǐ  bào jǐn wǒ bù fēn lí

ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  เป้า จิ๋น หว่อ ปู้ เฟิน หลี

คือรักเธอรักเธอ กอดฉันแน่นไม่แยกจากกัน

pinyin by loveserieslikesongs

 

ซ้ำ *

 

2020 这专属的密语

èr líng èr líng zhè zhuān shǔ de mì yǔ 

เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง เจ้อ จวน สู่ เตอะ มี่ อวิ่ 

สอง ศูนย์ สอง ศูนย์ คำนี้รหัสพิเศษ 

 

说爱你爱你 疯狂趁年轻

shuō ài nǐ ài nǐ  qù fēng kuáng chèn nián qīng

ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  ชวี่ เฟิง ขวง เชิ่น เหนียน ชิง

คือรักเธอรักเธอ ไปใช้ช่วงเวลาหนุ่มสาวให้มีความความสุข       

                                   

说2020 大声喊大秘密

shuō èr líng èr líng dà shēng hǎn dà mì mì 

ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง  ต้า เซิง ห่าน ต้า มี่ มี่ 

พูดว่า สอง ศูนย์ สอง ศูนย์  ตะโกนเสียงดังด้วยรหัสลับ

 

说爱你爱你 谢谢你的珍惜

shuō ài nǐ ài nǐ  xiè xie nǐ de zhēn xī

ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ เจิน ซี

คือรักเธอรักเธอ ขอบคุณที่เธอรักและทะนุถนอม

 

你是我的确定

nǐ shì wǒ de què dìng

หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เชว่ ติ้ง

เธอคือความแน่นอนของฉัน

 

-->เพลงจากอัลบั้มใหม่ของสองสาวคู่แฝดBy2ครับ เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกที่เพิ่งออกมา เพราะดีลองฟังดูนะครับ ดูในMVแล้วนึกถึงเนโกะจัมพ์บ้านเราเลย

edit @ 15 May 2013 12:42:05 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet