Dearest เธอสุดที่รัก - Christine Fan

posted on 18 Jun 2012 19:49 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs

Zuì Qīn Ài De Nǐ (亲爱的你) Dearest เธอสุดที่รัก - Christine Fan

 

 

Lyric

看你沉沉的睡去 忍不住紧抱着你

kàn nǐ chén chén de shuì qù  rěn bù zhù jǐn bào zhe nǐ

คั่น หนี่ เฉิน เฉิน เตอะ ซุ่ย ชวี่  เหริ่น ปู๋ จู้ จิ่น เป้า เจอะ หนี่

เห็นเธอนอนหลับสนิทไปแล้ว ก็อดที่จะเข้าไปกอดเธอไม่ได้

 

孩子般的无邪安宁 幸福就那么笃定

hái zi bān de wú xié ān níng  xìng fú jiù nà me dǔ