Shì Qíng Rén Yě Shì Péng Yǒu (是情人也是朋友) Lover And Friend เป็นแฟนและก็เป็นเพื่อน

 

Lyric

*小薰:幸福是一种默契延伸

Xiǎo Xūn : xìng fú shì yī zhǒng mò qì yán shēn

เสี่ยว ซวิน : ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ จ่ง มั่ว ชี่ เหยียน เซิน

เสี่ยว ซวิน : ความสุขเป็นการขยายสัญญาระหว่างเราสองให้กว้างออกไป

 

好多话我不说你都懂

hǎo duō huà wǒ bù shuō nǐ dōu dǒng  

เห่า ตัว ฮว่า หว่อ ปู้ ซัว หนี่ โตว ต่ง

มีหลายคำที่ฉันไม่พูดแต่เธอก็รู้

 

那些为我收集的快乐 跟着我 不保留

nà xiē wèi wǒ shōu jí de kuài lè  gēn zhe wǒ  bù bǎo liú

น่า เซีย เว่ย หว่อ โซว จี๋ เตอะ ไคว่ เล่อ  เกิน เจอะ หว่อ  ปู้ เป่า หลิว

คำพูดเหล่านั้นได้รวบรวมความสุขไว้เพื่อฉัน

庭庭:你说把孤单永远没收

Tíng Tíng: nǐ shuō bǎ gū dān yǒng yuǎn mò shōu

ถิง ถิง : หนี่ ซัว ป่า กู ตัน หยง หย่วน มั่ว โซว

ถิง ถิง : เธอพูดว่าจะริบความเหงาให้หายไปตลอดกาล 

 

不必用笑容掩饰脆弱

bù bì yòng xiào róng yǎn shì cuì ruò

ปู๋ ปี้ ย่ง เสี้ยว หรง เหยี่ยน ซื่อ ชุ่ย รั่ว

ไม่ต้องใช้รอยยิ้มมาปิดบังความอ่อนแอ


关注你所有的小动作 转发计划的美梦

guān zhù nǐ suǒ yǒu de xiǎo dòng zuò  zhuǎn fā jì huà de měi mèng

กวน จู้ หนี่ สัว โหย่ว เตอะ เสี่ยว ต้ง จั้ว  จ่วน ฟา จี้ ฮว่า เตอะ เหม่ย เมิ่ง

ใส่ใจสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมดของเธอ ส่งต่อโครงการความฝันที่สวยงาม
pinyin by loveserieslikesongs


**
丫头:是情人也是好朋友

Yā Tóu : shì qíng rén yě shì hǎo péng yǒu

ยา โถว : ซื่อ ฉิง เหริน เย่ ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

ยา โถว : เป็นแฟนและก็เป็นเพื่อนสนิท


小薰:决定从今天到以后

Xiǎo Xūn :  jué dìng cóng jīn tiān dào yǐ hòu

เสี่ยว ซวิน : เจว๋ ติ้ง ฉง จิน เทียน เต้า อี่ โฮ่ว

เสี่ยว ซวิน : ตัดสินใจแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


庭庭:一起等日落 

Tíng Tíng : yī qǐ děng rì luò 

ถิง ถิง : อี้ ฉี่ เติ่ง ยื้อ ลั่ว 

ถิง ถิง : จะรอดูพระอาทิตย์ตกด้วยกัน 

 

小薰:同步去做梦

Xiǎo Xūn : tóng bù qù zuò mèng

เสี่ยว ซวิน : ถง ปู้ ชวี่ จั้ว เมิ่ง

เสี่ยว ซวิน : ก้าวไปทำความฝันพร้อมกัน


丫头 庭庭:到未来旅行都有你陪我
Yā Tóu  Tíng Tíng : dào wèi lái lǚ xíng dōu yǒu nǐ péi wǒ

ยา โถว  ถิง ถิง : เต้า เว่ย ไหล ลวี่ สิง โตว โหยว หนี่ เผย หว่อ

ยาโถว  ถิง ถิง : ท่องเที่ยวไปในอนาคตก็มีเธอคอยเป็นเพื่อนฉัน


丫头:是情人也是好朋友

Yā Tóu : shì qíng rén yě shì hǎo péng yǒu

ยา โถว : ซื่อ ฉิง เหริน เย่ ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

ยา โถว : เป็นแฟนและก็เป็นเพื่อนสนิท


小薰:决定在我们的天空

Xiǎo Xūn : jué dìng zài wǒ men de tiān kōng

เสี่ยว ซวิน : เจว๋ ติ้ง ไจ้ หว่อ เมิน เตอะ เทียน คง

เสี่ยว ซวิน : ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ในโลกของพวกเรา


庭庭:紧握的双手

Tíng Tíng: jǐn wò de shuāng shǒu

ถิง ถิง : จิ่น ว่อ เตอะ ซวง โส่ว

ถิง ถิง : จับมือทั้งสองไว้ให้แน่น


小薰:比想像暖和

Xiǎo Xūn : bǐ xiǎng xiàng nuǎn huo

เสี่ยว ซวิน : ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง หน่วน ฮัว

เสี่ยว ซวิน : อบอุ่นกว่าที่จินตนาการไว้


丫头:我闪着泪光多幸运

Yā Tóu : wǒ shǎn zhe lèi guāng duō xìng yùn

ยา โถว : หว่อ ส่าน เจอะ เล้ย กวง ตัว ซิ่ง วิ่น

ยา โถว : ฉันน้ำตาเปล่งประกายโชคดีเหลือเกิน


小薰 丫头:你懂我

Xiǎo Xūn  Yā Tóu : nǐ dǒng wǒ

เสี่ยว ซวิน  ยา โถว : หนี ต๋ง หว่อ

เสี่ยว ซวิน  ยา โถว : เธอเข้าใจฉัน


ซ้ำ *, **, **


小薰:你让我心安也让我 合唱:心动

Xiǎo Xūn : nǐ ràng wǒ xīn ān yě ràng wǒ  hé chàng : xīn dòng

เสี่ยว ซวิน : หนี่ ร่าง หว่อ ซิน อัน เย่ ร่าง หว่อ  ร้องรวม : ซิน ต้ง

เสี่ยว ซวิน : เธอทำให้ฉันสบายใจและก็ทำให้ฉัน  ร้องรวม : ใจเต้น

 

-->เพลงนี้ออกแนวเสียงใสๆของสามสาวHey Girlจากเกาะไต้หวัน เพลงนี้เพราะดีลองฟังดูครับ

edit @ 8 Jul 2012 13:13:45 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet