Jiǎ Zhuāng Wǒ Men Méi Ài Guò (假装我们没爱过) Pretend We Never Loved แกล้งทำเป็นว่าเราไม่เคยรักกัน - Jiro Wang Ost.Absolute Boyfriend

 

 

Lyric

* 没有泪 何眼眶湿透生了(生了)

méi yǒu lèi  wèi hé yǎn kuàng shī tòu shēng le xiù (shēng le xiù)

เหมย โหย่ว เล้ย  เว่ย เหอ เหยี่ยน ค่วง ซือ โท่ว เซิง เลอะ ซิ่ว (เซิง เลอะ ซิ่ว)

ไม่ได้ร้องไห้ แต่ทำไมขอบตาเกิดคราบสนิมได้ (เกิดคราบสนิมได้)

 

你想要的 我真的懂 偏偏我的双手太冰

nǐ xiǎng yào de  wǒ zhēn de dǒng  piān piān wǒ de shuāng shǒu tài bīng dòng

หนี เสี่ยง เหย้า เตอะ  หว่อ เจิน เตอะ ต่ง  เพียน เพียน หว่อ เตอะ ซวง โส่ว ไท่ ปิง ต้ง

สิ่งที่เธอต้องการนั้น ฉันเข้าใจจริง ๆ แต่เสียตรงที่มือทั้งสองข้างของฉันแข็งเป็นน้ำแข็งไปแล้ว

 

没想 这颗铁石心 ()

méi xiǎng guò  zhè kē tiě shí xīn cháng yǒu shāng kǒu (yǒu shāng kǒu)

เหมย เสี่ยง กั้ว  เจ้อ เคอ เถี่ย สือ ซิน ฉาง โหย่ว ซาง โข่ว (โหย่ว ซาง โข่ว)

ไม่เคยคิดเลยว่า ใจที่แข็งเหมือนเหล็กดวงนี้จะเกิดบาดแผลได้ (จะเกิดบาดแผลได้)

 

来帮我 切断 物至少不难过

shuí lái bāng wǒ  qiē duàn diàn liú  biàn chéng fèi wù zhì shǎo bù nán guò

สุย ไหล ปัง หว่อ  เชีย ต้วน เตี้ยน หลิว  เปี้ยน เฉิง เฟ่ย อู้ จื้อ เส่า ปู้ หนาน กั้ว

ใครจะมาช่วยฉัน ตัดกระแสไฟให้ขาด แล้วเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นขยะ อย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียใจ

 

如果蓄了回 没用 会迷信 有用

rú guǒ chǔ xù le huí yì  méi yòng  shuí huì mí xìn ài  yǒu yòng 

หยู กั่ว ฉู่ ซวี่ เลอะ หุย อี้  เหมย ย่ง  สุย ฮุ่ย หมี ซิ่น อ้าย  โหย่ว ย่ง

ถ้าหากสะสมความทรงจำแล้วไร้ประโยชน์  ใครจะเชื่อว่าความรักมีประโยชน์

 

留住个空壳干什

liú zhù zhè gè kòng ké gàn shén me

หลิว จู้ เจ้อ เก้อ ค่ง เขอ กั้น เสิน เมอะ

หลงเหลือแต่กล่องเปล่าไว้เพื่ออะไร

pinyin by loveserieslikesongs

 

** 拆了我 扔了我 把我到世界的尽

chāi le wǒ  rēng le wǒ  bǎ wǒ diū dào shì jiè de jìn tóu

ไช เลอะ หว่อ  เยิง เลอะ หว่อ  ป๋า หว่อ ติว เต้า ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้น โถว

รื้อฉันเลย โยนฉันเลย เอาฉันไปทิ้งที่ท้ายสุดของโลกเลย

 

继续爱 没有 反而折磨 Woo Woo~

jì xù ài wǒ  méi yǒu jié guǒ  fǎn ér zhé mó  Woo Woo~

จี้ ซวี่ อ้าย หว่อ  เหมย โหย่ว เจี๋ย กั่ว  ฝ่าน เอ๋อ เจ๋อ หมัว  โวว  โวว~

หากรักฉันต่อไป ไม่เป็นผลดีหรอก กลับยิ่งทรมาน

 

忘了我 成全我 尽量假装我爱过

qǐng wàng le wǒ  qǐng chéng quán wǒ  jǐn liàng jiǎ zhuāng wǒ men méi ài guò

ฉิ่ง ว่าง เลอะ หว่อ  ฉิ่ง เฉิง เฉวียน หว่อ  จิ่น เลี่ยง เจี่ย จวง หว่อ เมิน เหมย อ้าย กั้ว

ได้โปรดลืมฉันเถอะ ได้โปรดช่วยฉันให้บรรลุความปรารถนา พยายามแกล้งทำเป็นว่าเราไม่เคยรักกัน

 

心疼我 可怜我 反正我从来不会痛  Woo Oh Woo Oh~

bié xīn téng wǒ  bié kě lián wǒ  fǎn zhèng wǒ cóng lái bù huì tòng  Woo Oh Woo Oh~

เปี๋ย ซิน เถิง หว่อ  เปี๋ย เข่อ เหลียน หว่อ  ฝ่าน เจิ้ง หว่อ ฉง ไหล ปู๋ ฮุ่ย ท่ง  โวว โอ  โวว โอ~

อย่ารักฉันเลย อย่าสงสารฉัน ถึงยังไงฉันก็จะไม่เจ็บปวดเลย

 

ซ้ำ *, **, **

 

-->ตามคำเรียกร้องว่าให้แปลให้หน่อย ก็จัดไปเลยครับ เพลงนี้จิโร่ร้องได้เพราะมากๆ ในเรื่องพระเอกเป็นหุ่นยนต์จึงมีคราบสนิมแทนคราบน้ำตานะครับ ตอนแรกคิดว่าแปลผิด แต่นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์นี่หว่า

edit @ 30 Jun 2012 20:20:52 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet