Mr.Perfect ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ - Fahrenheit Ost.Absolute Boyfriend

 

Lyric

初次见面 请多指教 亲爱的

chū cì jiàn miàn  qǐng duō zhǐ jiào  qīn ài de

ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน  ฉิ่ง ตัว จื่อ เจี้ยว