Bu Ku (不哭) Don't Cry อย่าร้องไห้ - Cyndi Wang Ost.Love Keeps Going

 

 

Lyric

起初 相信爱的路

qǐ chū xiāng xìn ài de lù

ฉี่ ชู เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ ลู่

ในตอนแรกก็เชื่อในวิถีแห่งความรัก

 

 

终点是指向幸福

zhōng diǎn shì zhǐ xiàng x&igr