Bu Ku (不哭) Don't Cry อย่าร้องไห้ - Cyndi Wang Ost.Love Keeps Going

 

 

Lyric

起初 相信爱的路

qǐ chū xiāng xìn ài de lù

ฉี่ ชู เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ ลู่

ในตอนแรกก็เชื่อในวิถีแห่งความรัก

 

 

终点是指向幸福

zhōng diǎn shì zhǐ xiàng xìng fú