Pei Wo Dao Yi Hou (陪我到以後) Stay With Me Until The End อยู่กับฉันตลอดไป - Cyndi Wang Feat.Show Luo

 

 

Lyric

 

只有我懂 为什么 你和我 有时候

zhǐ yǒu wǒ dǒng  wèi shén me  nǐ hé wǒ