Because of You เพราะว่ามีเธอ - JPM

posted on 10 Jan 2012 12:30 by lovelyricslikesongs in JPM, TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Yin Wei You Ni (因为有你) Because of You เพราะว่ามีเธอ - JPM

 

Lyric

 

* 我心里想什么 不说你也能够懂

wǒ xīn lǐ xiǎng shén me  bù shuō nǐ yě néng gòu dǒng

หว่อ ซิน หลี่ เสี่ยง เสิน เมอะ  ปู้ ซัว หนี่ เย่ เหนิ่ง โก้ว ต่ง

ในใจฉันคิดอะไร ไม่พูดเธอก็รู้